Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (75)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (82)

Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023

Onbekend
Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023 PDF, 1,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman

Onbekend
Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman PDF, 243,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024

Onbekend
Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024 PDF, 504,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren PDF, 251,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS

Onbekend
Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS PDF, 1,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente

Onbekend
Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente PDF, 3,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente

Onbekend
Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Verdelingssystematiek liquidatiesaldo Soweco

Onbekend
Raadsbrief 9 - Verdelingssystematiek liquidatiesaldo Soweco PDF, 222,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9A - Berichtgeving over AZC Albergen en de totstandkoming daarvan

Onbekend
Raadsbrief 9A - Berichtgeving over AZC Albergen en de totstandkoming daarvan PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding - indienen zienswijze

Onbekend
Raadsbrief 10 - Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding - indienen zienswijze PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Schriftelijke vragen Keerpunt22 over uitkomsten Woo-verzoek aangaande AZC Albergen

Document
Raadsbrief 11 - Schriftelijke vragen Keerpunt22 over uitkomsten Woo-verzoek aangaande AZC Albergen PDF, 1,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 12 - Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2022

Onbekend
Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2022 PDF, 7,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Vaststellen regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 2023-2026 en aanpak Mensenhandel Twente

Document
Raadsbrief 14 - Vaststellen regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 2023-2026 en aanpak Mensenhandel Twente PDF, 7,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel

Onbekend
Raadsbrief 15 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel PDF, 3,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Toekenning Regio Deal Twente

Onbekend
Raadsbrief 16 - Toekenning Regio Deal Twente PDF, 663,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 17 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen PDF, 465,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente

Onbekend
Raadsbrief 18 - Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente PDF, 315,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD met betrekking tot mogelijkheden knooppunt Van Koersveldweg, Vleerboersweg en Zenderseweg

Document

Raadsbrief 20 - Aanpak verbeteren kwaliteit PMD evaluatie 2022

Document
Raadsbrief 20 - Aanpak verbeteren kwaliteit PMD evaluatie 2022 PDF, 287,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Evaluatie digitaal dossier jeugdgezondheidszorg GGiD

Document
Raadsbrief 21 - Evaluatie digitaal dossier jeugdgezondheidszorg GGiD PDF, 244,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Subsidieregeling toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Onbekend
Raadsbrief 22 - Subsidieregeling toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed PDF, 224,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Sterk mbt woningsplitsing

Document
Raadsbrief 23 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Sterk mbt woningsplitsing PDF, 349,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD m.b.t. afsluiten Weemselerbrug

Document
Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD m.b.t. afsluiten Weemselerbrug PDF, 361,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Interbestuurlijk toezicht

Onbekend
Raadsbrief 25 - Interbestuurlijk toezicht PDF, 315,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Concept Regionale Energiestrategie Twente 2.0

Onbekend
Raadsbrief 26 - Concept Regionale Energiestrategie Twente 2.0 PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Keerpunt22 ontwikkelingen rondom de energietransitie

Document
Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Keerpunt22 ontwikkelingen rondom de energietransitie PDF, 314,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Voortgang AZC Albergen

Onbekend
Raadsbrief 28 - Voortgang AZC Albergen PDF, 320,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Schriftelijke vragen Herbestemming kerkgebouwen gemeente Tubbergen

Document
Raadsbrief 29 - Schriftelijke vragen Herbestemming kerkgebouwen gemeente Tubbergen PDF, 524,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Proces inzake (ver)nieuwbouw Aloysiusschool Geesteren

Document
Raadsbrief 30 - Proces inzake (ver)nieuwbouw Aloysiusschool Geesteren PDF, 227,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Jaarverslag 2022 commissie bezwaarschriften

Onbekend
Raadsbrief 31 - Jaarverslag 2022 commissie bezwaarschriften PDF, 783,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Jaarverslag 2022 Klachtenbehandeling

Onbekend
Raadsbrief 32 - Jaarverslag 2022 Klachtenbehandeling PDF, 1,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden binnensportaccommodaties NOT

Document
Raadsbrief 33 - Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden binnensportaccommodaties NOT PDF, 261,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Nazorg Teerput Vasse

Document
Raadsbrief 34 - Nazorg Teerput Vasse PDF, 11,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Perspectiefnota 2024

Onbekend
Raadsbrief 35 - Perspectiefnota 2024 PDF, 646,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

Onbekend
Raadsbrief 36 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 PDF, 747,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Proefproject verkenning behoefte buurtbemiddeling

Document
Raadsbrief 37 - Proefproject verkenning behoefte buurtbemiddeling PDF, 221,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Raadsvragen gevolgen Wkb

Document
Raadsbrief 38 - Raadsvragen gevolgen Wkb PDF, 297,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Algemene regels voor terrassen gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 39 - Algemene regels voor terrassen gemeente Tubbergen PDF, 234,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Plastic afval

Onbekend
Raadsbrief 40 - Plastic afval PDF, 511,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Jaarverslag 2021 en 2022 VTH-milieutaken Omgevingsdienst Twente

Document
Raadsbrief 42 - Jaarverslag 2021 en 2022 VTH-milieutaken Omgevingsdienst Twente PDF, 3,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Aanvraag ziekteverlof wethouder Oude Avenhuis

Onbekend
Raadsbrief 43 - Aanvraag ziekteverlof wethouder Oude Avenhuis PDF, 216,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Rol Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en Platform Inclusiviteit Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 44 - Rol Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en Platform Inclusiviteit Tubbergen PDF, 219,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Bijdrage doorontwikkeling innovatiehub

Onbekend
Raadsbrief 45 - Bijdrage doorontwikkeling innovatiehub PDF, 244,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Regiobeeld Twentse Koers 2023

Document
Raadsbrief 47 - Regiobeeld Twentse Koers 2023 PDF, 5,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Brief college Tubbergen aan college Gedeputeerde Staten inzake motie Grip op wind

Onbekend
Raadsbrief 46 - Brief college Tubbergen aan college Gedeputeerde Staten inzake motie Grip op wind PDF, 375,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Motie verjaardagskaart en platform 18-jarigen

Document
Raadsbrief 49 - Motie verjaardagskaart en platform 18-jarigen PDF, 233,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Indexering onderhoudskosten en aanpassen vergoeding voor trainingsvelden

Document
Raadsbrief 48 - Indexering onderhoudskosten en aanpassen vergoeding voor trainingsvelden PDF, 2,87 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Zienswijze ontwerp omgevingsverordening van de provincie Overijsssel

Document
Raadsbrief 51 - Zienswijze ontwerp omgevingsverordening van de provincie Overijsssel PDF, 298,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Centrumontwikkeling Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 52 - Centrumontwikkeling Tubbergen PDF, 459,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis

Onbekend
Raadsbrief 53 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis PDF, 215,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Jaarrekening 2022 Twente Board

Onbekend
Raadsbrief 54 - Jaarrekening 2022 Twente Board PDF, 419,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel

Document
Raadsbrief 55 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel PDF, 5,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Brief aan provincie over gevolgen huidige zoekgebieden naar aanleiding van motie ‘Grip op wind'

Document
Raadsbrief 56 - Brief aan provincie over gevolgen huidige zoekgebieden naar aanleiding van motie ‘Grip op wind' PDF, 12,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Consequenties van de val van het kabinet voor gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 57 - Consequenties van de val van het kabinet voor gemeente Tubbergen PDF, 495,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - In kennisstelling gemeente Uelsen van het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan voor twee windparken

Onbekend
Raadsbrief 58 - In kennisstelling gemeente Uelsen van het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan voor twee windparken PDF, 2,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Samenwerking NOT gemeenten binnensport - voortgang

Document
Raadsbrief 59 - Samenwerking NOT gemeenten binnensport - voortgang PDF, 219,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - Continueren en versterken samenwerking Energie van NO Twente 2024-2026

Document
Raadsbrief 60 - Continueren en versterken samenwerking Energie van NO Twente 2024-2026 PDF, 115,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Ontwikkellingen rondom AZC Albergen

Onbekend
Raadsbrief 61 - Ontwikkellingen rondom AZC Albergen PDF, 379,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Onderzoek veiligheidsgevoel Albergen

Onbekend
Raadsbrief 62 - Onderzoek veiligheidsgevoel Albergen PDF, 2,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Subsidieaanvragen Stichting RTV Noord Oost Twente

Document
Raadsbrief 63 - Subsidieaanvragen Stichting RTV Noord Oost Twente PDF, 979,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Uitnodiging
Raadsbrief 64 - 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment PDF, 377,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 - Portefeuilleverdeling College Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 65 - Portefeuilleverdeling College Tubbergen PDF, 882,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Grondstoffenmonitor 2022

Onbekend
Raadsbrief 66 - Grondstoffenmonitor 2022 PDF, 7,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Uitstel verrekening voorschot gecontracteerde jeugdhulpaanbieder

Document
Raadsbrief 67 - Uitstel verrekening voorschot gecontracteerde jeugdhulpaanbieder PDF, 300,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Effecten septembercirculaire 2023

Onbekend
Raadsbrief 68 - Effecten septembercirculaire 2023 PDF, 1,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Deelname Europese week van regio's en steden 2023

Onbekend
Raadsbrief 69 - Deelname Europese week van regio's en steden 2023 PDF, 244,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 70 - Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente

Onbekend
Raadsbrief 70 - Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente PDF, 1,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 71 - Evaluatie centrummanagement Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 71 - Evaluatie centrummanagement Tubbergen PDF, 998,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 72 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA PPLG en de waterkwaliteit van oppervlaktewater

Document
Raadsbrief 72 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA PPLG en de waterkwaliteit van oppervlaktewater PDF, 5,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 73 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 Voornemen KOZP voor protest in Albergen

Document
Raadsbrief 73 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 Voornemen KOZP voor protest in Albergen PDF, 500,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 74 - Beantwoording vragen raadslid GemeentebelangenVVD over nut en noodzaak van Beeldkwaliteitsplannen en Nota Ruimtelijke kwaliteit en afschaffen toets welstand

Document

Raadsbrief 75 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis

Onbekend
Raadsbrief 75 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis PDF, 231,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 76 - Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

Onbekend
Raadsbrief 76 - Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 PDF, 258,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 77 - Evaluatie proces GGiD

Document
Raadsbrief 77 - Evaluatie proces GGiD PDF, 3,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 1 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19

Onbekend
Raadsbrief 1 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19 PDF, 175,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD drive-in stembureau

Onbekend
Raadsbrief 2 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD drive-in stembureau PDF, 140,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Ontwikkeling dorpspark Tubbergen - Eeshofbos

Onbekend
Raadsbrief 3 - Ontwikkeling dorpspark Tubbergen - Eeshofbos PDF, 614,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Update project nieuwe inburgering

Onbekend
Raadsbrief 4 - Update project nieuwe inburgering PDF, 71,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Bestrijden overlast door motorcross

Onbekend
Raadsbrief 5 - Bestrijden overlast door motorcross PDF, 153,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Beschikking saneringsprogramma diverse straten Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 6 - Beschikking saneringsprogramma diverse straten Tubbergen PDF, 7,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij raadsbrief 6 Saneringsrapport Tubbergen

Onbekend
Bijlage bij raadsbrief 6 Saneringsrapport Tubbergen PDF, 56,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Dienstverleningsovereenkomst st. NUO-Ontplooj

Onbekend
Raadsbrief 7 - Dienstverleningsovereenkomst st. NUO-Ontplooj PDF, 2,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Onderzoek samenwerkingsmogelijjkheden binnensportaccommodaties NO-Twente

Onbekend
Raadsbrief 8 - Onderzoek samenwerkingsmogelijjkheden binnensportaccommodaties NO-Twente PDF, 900,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Bijdrage vaste kosten gemeentelijk afvalbrengpunt

Onbekend
Raadsbrief 9 - Bijdrage vaste kosten gemeentelijk afvalbrengpunt PDF, 402,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Decembercirculaire gemeentefonds 2021

Onbekend
Raadsbrief 10 - Decembercirculaire gemeentefonds 2021 PDF, 1,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Inkoop van groen gas

Onbekend
Raadsbrief 11 - Inkoop van groen gas PDF, 38,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Haalbaarheidsonderzoek nascheiding huishoudelijk restafval

Onbekend
Raadsbrief 12 - Haalbaarheidsonderzoek nascheiding huishoudelijk restafval PDF, 300,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. Gelijke kansen bij uitgifte grond - Didam arrest

Onbekend
Raadsbrief 15 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. Gelijke kansen bij uitgifte grond - Didam arrest PDF, 574,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Voortzetting Terugwinnaars actieplan vermindering afkeur PMD

Onbekend
Raadsbrief 14 - Voortzetting Terugwinnaars actieplan vermindering afkeur PMD PDF, 1,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Motie Oude Vrielink-Harmelink -1 over het openbaar vervoer

Onbekend
Raadsbrief 13 - Motie Oude Vrielink-Harmelink -1 over het openbaar vervoer PDF, 203,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Invoeren PMD sticker

Onbekend
Raadsbrief 16 - Invoeren PMD sticker PDF, 910,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Stand van zaken windbeleid en nieuwe ontwikkelingen

Onbekend
Raadsbrief 17 - Stand van zaken windbeleid en nieuwe ontwikkelingen PDF, 146,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19

Onbekend
Raadsbrief 18 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19 PDF, 156,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Vervolgaanpak zorgfraude in Twente

Onbekend
Raadsbrief 19 - Vervolgaanpak zorgfraude in Twente PDF, 1,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco Groep 4e kwartaal 2021

Onbekend
Raadsbrief 20 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco Groep 4e kwartaal 2021 PDF, 138,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Stand van zaken Verkenning samenwerking Noaberkracht - Oldenzaal

Onbekend
Raadsbrief 21 - Stand van zaken Verkenning samenwerking Noaberkracht - Oldenzaal PDF, 261,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Aansluiten bij Collectief Schuldregelen

Onbekend
Raadsbrief 22 - Aansluiten bij Collectief Schuldregelen PDF, 220,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Subsidie Tubbergen Bruist

Onbekend
Raadsbrief 23 - Subsidie Tubbergen Bruist PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA klachten Keolis inzake drempels Julianastraat - Prins Bernardstraat

Onbekend
Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA klachten Keolis inzake drempels Julianastraat - Prins Bernardstraat PDF, 298,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Overdrachtsdocument Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 25 - Overdrachtsdocument Tubbergen PDF, 2,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad Corona en Tijdelijke wet Maatregelen Covid 19

Onbekend
Raadsbrief 26 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad Corona en Tijdelijke wet Maatregelen Covid 19 PDF, 366,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Stand van zaken Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel

Onbekend
Raadsbrief 27 - Stand van zaken Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel PDF, 217,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Evaluatie coördinator externe verwijzingen

Onbekend
Raadsbrief 28 - Evaluatie coördinator externe verwijzingen PDF, 218,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Liquidatieverslag Soweco

Onbekend
Raadsbrief 29 - Liquidatieverslag Soweco PDF, 273,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022

Onbekend
Raadsbrief 30 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022 PDF, 677,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Tegemoetkoming in verband met energiearmoede 2022

Onbekend
Raadsbrief 31 - Tegemoetkoming in verband met energiearmoede 2022 PDF, 310,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Eindverslag activiteiten in het kader van herdenking Boerenopstand Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 32 - Eindverslag activiteiten in het kader van herdenking Boerenopstand Tubbergen PDF, 15,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Horizontale verantwoording archiefbeheer middels Kritische Prestatie Indicatoren

Onbekend
Raadsbrief 33 - Horizontale verantwoording archiefbeheer middels Kritische Prestatie Indicatoren PDF, 278,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - WOZ-aanslagen 2022

Onbekend
Raadsbrief 34 - WOZ-aanslagen 2022 PDF, 100,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Informatiebrief GGiD

Onbekend
Raadsbrief 35 - Informatiebrief GGiD PDF, 225,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Jaarverslag 2021 Klachtenbehandeling

Onbekend
Raadsbrief 36 - Jaarverslag 2021 Klachtenbehandeling PDF, 1,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Definitief besluit oprichting Regionaal Energiebedrijf Noordoost-Twente (REB NOT)

Onbekend
Raadsbrief 37 - Definitief besluit oprichting Regionaal Energiebedrijf Noordoost-Twente (REB NOT) PDF, 108,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Technisch onderzoek windenergie Almelo Tubbergen Twenterand (ATT)

Onbekend
Raadsbrief 38 - Technisch onderzoek windenergie Almelo Tubbergen Twenterand (ATT) PDF, 5,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2021

Onbekend
Raadsbrief 39 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 PDF, 222,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften

Onbekend
Raadsbrief 40 - Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften PDF, 1,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Uitkomsten onderzoek zorg, maatschappelijke veiligheid en armoede

Onbekend
Raadsbrief 41 - Uitkomsten onderzoek zorg, maatschappelijke veiligheid en armoede PDF, 2,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Reclamebelasting Tubbergen eenmalig subsidiëren uit compensatiegelden corona

Onbekend
Raadsbrief 42 - Reclamebelasting Tubbergen eenmalig subsidiëren uit compensatiegelden corona PDF, 219,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Extra kosten inzameling Oud papier en karton

Onbekend
Raadsbrief 43 - Extra kosten inzameling Oud papier en karton PDF, 295,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Ontbinden contract Gazprom en versneld inkopen groen gas

Onbekend
Raadsbrief 44 - Ontbinden contract Gazprom en versneld inkopen groen gas PDF, 218,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Continuering textielinzameling gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 45 - Continuering textielinzameling gemeente Tubbergen PDF, 1,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Meicirculaire 2022

Onbekend
Raadsbrief 46 - Meicirculaire 2022 PDF, 3,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Due diligence onderzoek Stichting Sport en Recreatie Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 47 - Due diligence onderzoek Stichting Sport en Recreatie Tubbergen PDF, 233,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Uitgangspunten investeringsagenda Twente Board

Onbekend
Raadsbrief 48 - Uitgangspunten investeringsagenda Twente Board PDF, 917,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Activiteitenlijn Asielzoekers en AZC 't Elshuys

Onbekend
Raadsbrief 49 - Activiteitenlijn Asielzoekers en AZC 't Elshuys PDF, 472,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 50 - In te zetten processtappen 't Elshuys

Onbekend
Raadsbrief 50 - In te zetten processtappen 't Elshuys PDF, 1,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Schriftelijke vragen gevolgen werkzaamheden Vasse

Onbekend
Raadsbrief 51 - Schriftelijke vragen gevolgen werkzaamheden Vasse PDF, 1,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Kader voor AZC Locatie Albergen; gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 52 - Kader voor AZC Locatie Albergen; gemeente Tubbergen PDF, 342,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Inclusie en toegankelijhkeid

Onbekend
Raadsbrief 53 - Inclusie en toegankelijhkeid PDF, 2,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek

Onbekend
Raadsbrief 54 - Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek PDF, 8,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 55 - Beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen PDF, 971,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA met betrekking tot samenwerking met de gemeente Oldenzaal

Onbekend
Raadsbrief 56 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA met betrekking tot samenwerking met de gemeente Oldenzaal PDF, 2,85 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Wijkuitvoeringsplannen Manderveen en Harbrinkhoek-Mariaparochie

Onbekend
Raadsbrief 57 - Wijkuitvoeringsplannen Manderveen en Harbrinkhoek-Mariaparochie PDF, 4,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - Voortgang liquidatie Soweco Q2

Onbekend
Raadsbrief 58 - Voortgang liquidatie Soweco Q2 PDF, 552,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Strategische inkoop jeugdhulp per 1-1-2025

Onbekend
Raadsbrief 59 - Strategische inkoop jeugdhulp per 1-1-2025 PDF, 3,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 2.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 60 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 2.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen PDF, 334,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Samenwerking Noord Oost Twente binnen de migratieketen

Onbekend
Raadsbrief 61 - Samenwerking Noord Oost Twente binnen de migratieketen PDF, 216,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Grondstoffenmonitor 2021

Onbekend
Raadsbrief 62 - Grondstoffenmonitor 2021 PDF, 5,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Vervolg van het gebiedsproces windenergie Almelo Tubbergen Twenterand

Onbekend
Raadsbrief 63 - Vervolg van het gebiedsproces windenergie Almelo Tubbergen Twenterand PDF, 5,54 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA met betrekking tot verhoging starterslening

Onbekend
Raadsbrief 64 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA met betrekking tot verhoging starterslening PDF, 122,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 - Verzoek om een financiële bijdrage korte termijn 2023-2024 IJsbaan Twente

Onbekend
Raadsbrief 65 - Verzoek om een financiële bijdrage korte termijn 2023-2024 IJsbaan Twente PDF, 305,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Aanpak energiearmoede

Onbekend
Raadsbrief 66 - Aanpak energiearmoede PDF, 311,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Besluit bestuur AB Samen Twente inzake GGiD

Onbekend
Raadsbrief 67 - Besluit bestuur AB Samen Twente inzake GGiD PDF, 234,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Beëindiging overeenkomst SEFE Energy (Gazprom)

Onbekend
Raadsbrief 68 - Beëindiging overeenkomst SEFE Energy (Gazprom) PDF, 231,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA en GBVVD gevolgen uitspraak Raad van State inzake bouwvrijstelling Stikstofwet

Onbekend
Raadsbrief 69 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA en GBVVD gevolgen uitspraak Raad van State inzake bouwvrijstelling Stikstofwet PDF, 300,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 70 - Scenario keuze contract Gazprom

Onbekend
Raadsbrief 70 - Scenario keuze contract Gazprom PDF, 506,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 71 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Tubbergen over 2021

Onbekend
Raadsbrief 71 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Tubbergen over 2021 PDF, 418,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 74 - Aanvraag Regio Deal

Onbekend
Raadsbrief 74 - Aanvraag Regio Deal PDF, 7,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 75 - Besluit algemeen bestuur Samen Twente inzake vervolg GGiD

Onbekend
Raadsbrief 75 - Besluit algemeen bestuur Samen Twente inzake vervolg GGiD PDF, 145,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 76 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 mbt gevolgen stikstof voor paasvuren en carnavalsoptochten

Document
Raadsbrief 76 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 mbt gevolgen stikstof voor paasvuren en carnavalsoptochten PDF, 304,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 73 - Uitvoeringsbeleid en beleidsregels laadvoorzieningen electrische auto's 2022

Onbekend
Raadsbrief 73 - Uitvoeringsbeleid en beleidsregels laadvoorzieningen electrische auto's 2022 PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 77 - Opvang Oekraïners bij Hotel Christian in Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 77 - Opvang Oekraïners bij Hotel Christian in Tubbergen PDF, 481,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 78 - Woondeal Twente ''Wonen met Kwaliteit''

Onbekend
Raadsbrief 78 - Woondeal Twente ''Wonen met Kwaliteit'' PDF, 4,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 72 - Vaststelling tarieven huishoudelijke ondersteuning 2023

Onbekend
Raadsbrief 72 - Vaststelling tarieven huishoudelijke ondersteuning 2023 PDF, 235,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 79 - Advies tegemoetkoming SPN

Onbekend
Raadsbrief 79 - Advies tegemoetkoming SPN PDF, 215,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 80 - Ondertekening kaders voor AZC locatie Elshuys Albergen

Onbekend
Raadsbrief 80 - Ondertekening kaders voor AZC locatie Elshuys Albergen PDF, 347,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 81 - Agenda voor Twente 2023-2027

Onbekend
Raadsbrief 81 - Agenda voor Twente 2023-2027 PDF, 5,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar