Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (47)

Raadsbrief 1 - Pilot Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 1 - Pilot Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ Tubbergen PDF, 110,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Woonwagenlocatie Verdistraat Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 2 - Woonwagenlocatie Verdistraat Tubbergen PDF, 123,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Eigen bijdrage WMO 2019

Onbekend
Raadsbrief 3 - Eigen bijdrage WMO 2019 PDF, 123,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Jaarverslag 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019

Onbekend
Raadsbrief 4 - Jaarverslag 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019 PDF, 603,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Uitkomsten onderzoek gemeentelijke Belasting- en WOZ-taken

Onbekend
Raadsbrief 5 - Uitkomsten onderzoek gemeentelijke Belasting- en WOZ-taken PDF, 143,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Voortgangsrapportage Agenda voor Twente

Onbekend
Raadsbrief 6 - Voortgangsrapportage Agenda voor Twente PDF, 3,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Twentse visie Sport en Bewegen in Twente

Onbekend
Raadsbrief 7 - Twentse visie Sport en Bewegen in Twente PDF, 142,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2019 voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 8 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2019 voor particulieren PDF, 159,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Doorontwikkeling Soweco

Onbekend
Raadsbrief 9 - Doorontwikkeling Soweco PDF, 1,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Collectief asbest saneren particulieren

Onbekend
Raadsbrief 10 - Collectief asbest saneren particulieren PDF, 267,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Rapportage horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Tubbergen 2018-2019

Onbekend
Raadsbrief 11 - Rapportage horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Tubbergen 2018-2019 PDF, 271,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen-samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 12 - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen-samengevoegd PDF, 119,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Wijziging dienstverlening Burgerzaken

Onbekend
Raadsbrief 13 - Wijziging dienstverlening Burgerzaken PDF, 120,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Motie dumpen van gevaarlijk afval

Onbekend
Raadsbrief 14 - Motie dumpen van gevaarlijk afval PDF, 573,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Brief namens NOT gemeenten over onderzoek naar windenergie langs de grens

Onbekend
Raadsbrief 15 - Brief namens NOT gemeenten over onderzoek naar windenergie langs de grens PDF, 766,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - De Twentse belofte

Onbekend
Raadsbrief 16 - De Twentse belofte PDF, 328,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2019

Onbekend
Raadsbrief 17 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2019 PDF, 145,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Evaluatie coördinator armoedepreventie

Onbekend
Raadsbrief 18 - Evaluatie coördinator armoedepreventie PDF, 464,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Brief Veiligheidsreigio Twente Brand kerncentrale Lingen

Onbekend
Raadsbrief 19 - Brief Veiligheidsreigio Twente Brand kerncentrale Lingen PDF, 726,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Kamerbrief sociaal domein

Onbekend
Raadsbrief 20 - Kamerbrief sociaal domein PDF, 5,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Voortgang omvorming SOWECO

Onbekend
Raadsbrief 21 - Voortgang omvorming SOWECO PDF, 1,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Aanbesteding Oud Papier & Kartoncontract 2020 e.v.

Onbekend
Raadsbrief 22 - Aanbesteding Oud Papier & Kartoncontract 2020 e.v. PDF, 116,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Jaarverslag toezicht en handhaving wet kinderopvang 2018

Onbekend
Raadsbrief 23 - Jaarverslag toezicht en handhaving wet kinderopvang 2018 PDF, 209,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Regionale afspraken bedrijventerreinen

Onbekend
Raadsbrief 24 - Regionale afspraken bedrijventerreinen PDF, 3,88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Grondstoffenmonitor 2018

Onbekend
Raadsbrief 25 - Grondstoffenmonitor 2018 PDF, 4,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Meicirculaire 2019

Onbekend
Raadsbrief 26 - Meicirculaire 2019 PDF, 502,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Toekomstige samenwerking van Regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 27 - Toekomstige samenwerking van Regio Twente PDF, 572,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Twente

Onbekend
Raadsbrief 28 - Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Twente PDF, 138,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Wijziging portefeuilleverdeling college

Onbekend
Raadsbrief 29 - Wijziging portefeuilleverdeling college PDF, 596,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Voortgang onderzoek toekomstige uitvoering Wsw regio Almelo

Onbekend
Raadsbrief 30 - Voortgang onderzoek toekomstige uitvoering Wsw regio Almelo PDF, 152,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet 2019

Onbekend
Raadsbrief 31 - Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet 2019 PDF, 528,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Inkopen van energie, lokaal duurzaam opgewekt

Onbekend
Raadsbrief 32 - Inkopen van energie, lokaal duurzaam opgewekt PDF, 148,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Brief provincie inzake vergunningplicht beweiden en bemesten

Onbekend
Raadsbrief 33 - Brief provincie inzake vergunningplicht beweiden en bemesten PDF, 119,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Twents initiatief Special Olympics 2022

Onbekend
Raadsbrief 35 - Twents initiatief Special Olympics 2022 PDF, 159,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Regionale Samenwerking binnen de regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 36 - Regionale Samenwerking binnen de regio Twente PDF, 586,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Motie inzake fietspad-wandelpad Manderseweg

Onbekend
Raadsbrief 37 - Motie inzake fietspad-wandelpad Manderseweg PDF, 426,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Openbaar vervoerverbinding Tubbergen - Hardenberg

Onbekend
Raadsbrief 38 - Openbaar vervoerverbinding Tubbergen - Hardenberg PDF, 794,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Project Gemeente zoekt dak

Onbekend
Raadsbrief 39 - Project Gemeente zoekt dak PDF, 129,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Klimaatatlas Twents waternet

Onbekend
Raadsbrief 40 - Klimaatatlas Twents waternet PDF, 133,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Twents beleid PFAS

Onbekend
Raadsbrief 41 - Twents beleid PFAS PDF, 371,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Afvalinzameling maatschappelijke organisaties

Onbekend
Raadsbrief 42 - Afvalinzameling maatschappelijke organisaties PDF, 143,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Wijkgerichte aanpak inzameling grondstoffen

Onbekend
Raadsbrief 43 - Wijkgerichte aanpak inzameling grondstoffen PDF, 801,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 VTH

Onbekend
Raadsbrief 44 - Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 VTH PDF, 930,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Regionaal Meldpunt loverboyproblematiek - Mensenhandel Twente

Onbekend
Raadsbrief 45 - Regionaal Meldpunt loverboyproblematiek - Mensenhandel Twente PDF, 144,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Inzameling oud papier en karton

Onbekend
Raadsbrief 46 - Inzameling oud papier en karton PDF, 154,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Samenwerking binnen de regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 47 - Samenwerking binnen de regio Twente PDF, 700,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Lokale initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid

Onbekend
Raadsbrief 48 - Lokale initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid PDF, 55,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar