Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (70)

Raadsbrief 1 - Warmtevisie Noordoost-Twente

Onbekend
Raadsbrief 1 - Warmtevisie Noordoost-Twente PDF, 4,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Wachtlijst Veilig Thuis Twente

Onbekend
Raadsbrief 2 - Wachtlijst Veilig Thuis Twente PDF, 113,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Effecten decembercirculaire 2019

Onbekend
Raadsbrief 3 - Effecten decembercirculaire 2019 PDF, 1,72 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Verslag avonden en enquête Omgevingsvisie-samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 4 - Verslag avonden en enquête Omgevingsvisie-samengevoegd PDF, 4,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Curator, bewindvoerder of mentorschap bij Stadsbank Oost Nederland (SON)

Onbekend
Raadsbrief 5 - Curator, bewindvoerder of mentorschap bij Stadsbank Oost Nederland (SON) PDF, 51,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Stand van zaken m.b.t. het Glashoes

Onbekend
Raadsbrief 6 - Stand van zaken m.b.t. het Glashoes PDF, 235,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Beleidsregels rioolaansluiting 2020

Onbekend
Raadsbrief 7 - Beleidsregels rioolaansluiting 2020 PDF, 606,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan De Esch

Onbekend
Raadsbrief 8 - voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan De Esch PDF, 216,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Damoclesbeleid Tubbergen 2020

Onbekend
Raadsbrief 9 - Damoclesbeleid Tubbergen 2020 PDF, 145,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Uitspraak inzake verzoekschrift OR SOWECO

Onbekend
Raadsbrief 10 - Uitspraak inzake verzoekschrift OR SOWECO PDF, 51,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

Onbekend
Raadsbrief 11 - Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 PDF, 12,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Stand van zaken transitieproces Regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 12 - Stand van zaken transitieproces Regio Twente PDF, 1,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Jaarverslag 2018-2019 Klachtenbehandeling

Onbekend
Raadsbrief 13 - Jaarverslag 2018-2019 Klachtenbehandeling PDF, 1.000,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Tarieven huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2020

Onbekend
Raadsbrief 14 - Tarieven huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2020 PDF, 149,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Nieuwe samenwerking binnen de lokale uitvoering van de Wsw-samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 15 - Nieuwe samenwerking binnen de lokale uitvoering van de Wsw-samengevoegd PDF, 408,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 -Subsidieaanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Leuvinksveld Mariaparochie

Onbekend
Raadsbrief 16 -Subsidieaanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Leuvinksveld Mariaparochie PDF, 4,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Samenwerking binnen NO Twente op inhoudelijke taken

Onbekend
Raadsbrief 17 - Samenwerking binnen NO Twente op inhoudelijke taken PDF, 49,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2020.

Onbekend
Raadsbrief 18 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2020. PDF, 143,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Regionaal voorstel tot aanpassing van tareiven zorgaanbieder Ambiq 2020

Onbekend
Raadsbrief 19 - Regionaal voorstel tot aanpassing van tareiven zorgaanbieder Ambiq 2020 PDF, 149,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Gemeentelijke besluitvorming Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers TOZO

Onbekend
Raadsbrief 20 - Gemeentelijke besluitvorming Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers TOZO PDF, 155,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Aanpak en stappen m.b.t. implementatie van de omgevingswet

Onbekend
Raadsbrief 21 - Aanpak en stappen m.b.t. implementatie van de omgevingswet PDF, 180,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Concept Regionale Energie Strategie Twente

Onbekend
Raadsbrief 22 - Concept Regionale Energie Strategie Twente PDF, 5,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Jaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van Omgevingsdienst Twente

Onbekend
Raadsbrief 23 - Jaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van Omgevingsdienst Twente PDF, 47,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Concept transitieplan Regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 24 - Concept transitieplan Regio Twente PDF, 1,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Onderzoek Bureau KWIZ armoedebeleid en beantwoording vragen fractie CDA

Onbekend
Raadsbrief 25 - Onderzoek Bureau KWIZ armoedebeleid en beantwoording vragen fractie CDA PDF, 1,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Ontwikkelingen afdeling bewindvoering Stadsbank Oost Nederland

Onbekend
Raadsbrief 26 - Ontwikkelingen afdeling bewindvoering Stadsbank Oost Nederland PDF, 151,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Uitvoeringsplan Wsw samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 27 - Uitvoeringsplan Wsw samengevoegd PDF, 1,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties

Onbekend
Raadsbrief 28 - Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties PDF, 144,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften

Onbekend
Raadsbrief 29 - Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften PDF, 281,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Intentieverklaring goede zorg dichtbij voor de inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 30 - Intentieverklaring goede zorg dichtbij voor de inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen PDF, 148,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Grondstoffenmonitor 2019

Onbekend
Raadsbrief 31 - Grondstoffenmonitor 2019 PDF, 2,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Schriftelijke vragen kaderstelling in coronacrisis

Onbekend
Raadsbrief 32 - Schriftelijke vragen kaderstelling in coronacrisis PDF, 380,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Omgevingswet update proces

Onbekend
Raadsbrief 33 - Omgevingswet update proces PDF, 492,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Schriftelijke vragen CDA heffen van parkeergeld bij natuurgebieden

Onbekend
Raadsbrief 34 - Schriftelijke vragen CDA heffen van parkeergeld bij natuurgebieden PDF, 143,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Transitieplan Hoofdlijnenbesluit Regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 35 - Transitieplan Hoofdlijnenbesluit Regio Twente PDF, 46,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Effecten van de meicirculaire

Onbekend
Raadsbrief 36 - Effecten van de meicirculaire PDF, 1,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Voor- en Vroegschoolse Educatie

Onbekend
Raadsbrief 37 - Voor- en Vroegschoolse Educatie PDF, 1.016,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Uitbreiding regionale bodemkwaliteitskaart

Onbekend
Raadsbrief 38 - Uitbreiding regionale bodemkwaliteitskaart PDF, 30,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Gebiedsontwikkeling nieuwbouw school Geesteren

Onbekend
Raadsbrief 39 - Gebiedsontwikkeling nieuwbouw school Geesteren PDF, 1,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Vloedbeltverbinding.

Onbekend
Raadsbrief 40 - Vloedbeltverbinding. PDF, 2,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Duurzame oplossing voor Veilig Thuis Twente om te komen tot een toekomstbestendige organisatie

Onbekend
Raadsbrief 41 - Duurzame oplossing voor Veilig Thuis Twente om te komen tot een toekomstbestendige organisatie PDF, 222,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 -Multifunctionele Accommodatie Langeveen

Onbekend
Raadsbrief 42 -Multifunctionele Accommodatie Langeveen PDF, 151,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - De Nieuwe Twentse Belofte

Onbekend
Raadsbrief 43 - De Nieuwe Twentse Belofte PDF, 247,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. predatie op weidevogels

Onbekend
Raadsbrief 44 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. predatie op weidevogels PDF, 155,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2019

Onbekend
Raadsbrief 45 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 PDF, 178,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Dienstverleningsovereenkomst NUO

Onbekend
Raadsbrief 46 - Dienstverleningsovereenkomst NUO PDF, 190,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Toekomstbestendige accommodatie Sv Vasse

Onbekend
Raadsbrief 47 - Toekomstbestendige accommodatie Sv Vasse PDF, 460,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Vaststellen regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020-2023

Onbekend
Raadsbrief 48 - Vaststellen regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020-2023 PDF, 443,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Actieve grondpolitiek starters en levensloopbestendige woningen

Onbekend
Raadsbrief 49 - Actieve grondpolitiek starters en levensloopbestendige woningen PDF, 66,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 50 - Beantwoording schriftelijke vragen rood voor rood Huyereenseweg 21 Geesteren

Onbekend
Raadsbrief 50 - Beantwoording schriftelijke vragen rood voor rood Huyereenseweg 21 Geesteren PDF, 3,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Beantwoording schriftelijke vragen waterstofhub

Onbekend
Raadsbrief 51 - Beantwoording schriftelijke vragen waterstofhub PDF, 176,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Beantwoording schriftelijke vragen onderhoud bemen en sloten

Onbekend
Raadsbrief 52 - Beantwoording schriftelijke vragen onderhoud bemen en sloten PDF, 177,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Beantwoording vragen fractie CDA RWZI

Onbekend
Raadsbrief 53 - Beantwoording vragen fractie CDA RWZI PDF, 123,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Communicatie Eén Toegang.

Onbekend
Raadsbrief 54 - Communicatie Eén Toegang. PDF, 221,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - NOT onderzoek gemeentelijk energiebedrijf

Onbekend
Raadsbrief 55 - NOT onderzoek gemeentelijk energiebedrijf PDF, 255,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Concept Windbeleid NOT en concept evaluatie zonnveldenbeleid

Onbekend
Raadsbrief 56 - Concept Windbeleid NOT en concept evaluatie zonnveldenbeleid PDF, 11,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Ontwikkelingen inzameling plastic, metalen en drankkartons

Onbekend
Raadsbrief 57 - Ontwikkelingen inzameling plastic, metalen en drankkartons PDF, 1,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - Special Olympics Twente 2022

Onbekend
Raadsbrief 58 - Special Olympics Twente 2022 PDF, 147,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Vloedbeldverbinding Borne

Onbekend
Raadsbrief 59 - Vloedbeldverbinding Borne PDF, 963,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - In voorbereiding zijnde biogaslevering zwembad de Vlaskoel en Canisius

Onbekend
Raadsbrief 60 - In voorbereiding zijnde biogaslevering zwembad de Vlaskoel en Canisius PDF, 239,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Voortgang afbouw van Soweco GR en en opbouw NUO

Onbekend
Raadsbrief 61 - Voortgang afbouw van Soweco GR en en opbouw NUO PDF, 229,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Overdracht molens Vasse en Fleringen

Onbekend
Raadsbrief 62 - Overdracht molens Vasse en Fleringen PDF, 49,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Transitieproces Regio Twente

Onbekend
Raadsbrief 63 - Transitieproces Regio Twente PDF, 155,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - Poorttarieven afvalbrengpunt 2021 voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 64 - Poorttarieven afvalbrengpunt 2021 voor particulieren PDF, 168,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 - Ontwikkelingen na vaststelling begroting 2021

Onbekend
Raadsbrief 65 - Ontwikkelingen na vaststelling begroting 2021 PDF, 1,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Samenwerking uitvoering Participatiewet

Onbekend
Raadsbrief 66 - Samenwerking uitvoering Participatiewet PDF, 970,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Schriftelijke vragen KRW, inrichtingsplan Markgraven en lozingen van RWZI Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 67 - Schriftelijke vragen KRW, inrichtingsplan Markgraven en lozingen van RWZI Tubbergen PDF, 50,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Onbekend
Raadsbrief 68 - Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 Vergunningverlening, toezicht en handhaving PDF, 3,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Tarieven huishoudelijke ondersteuning 2021

Onbekend
Raadsbrief 69 - Tarieven huishoudelijke ondersteuning 2021 PDF, 161,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 70 - Direct Duidelijk

Onbekend
Raadsbrief 70 - Direct Duidelijk PDF, 442,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar