Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (91)

Raadsbrief 1 - Afrekening tariefstelling uitvoering TOZO

Onbekend
Raadsbrief 1 - Afrekening tariefstelling uitvoering TOZO PDF, 144,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind

Onbekend
Raadsbrief 2 - Adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind PDF, 563,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Rapport verwevenheid Zorg en Criminaliteit.merged

Onbekend
Raadsbrief 3 - Rapport verwevenheid Zorg en Criminaliteit.merged PDF, 2,86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Structurele inzet praktijkondersteuner jeugd

Onbekend
Raadsbrief 4 - Structurele inzet praktijkondersteuner jeugd PDF, 4,12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Rapport toekomstbestendigheid Noaberkracht

Onbekend
Raadsbrief 5 - Rapport toekomstbestendigheid Noaberkracht PDF, 859,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad nr. 1 - Corona en Tijdelijke wet maatregelen Covid19

Onbekend
Raadsbrief 6 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad nr. 1 - Corona en Tijdelijke wet maatregelen Covid19 PDF, 179,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Schriftelijke vragen Glashoes en Hotel

Onbekend
Raadsbrief 7 - Schriftelijke vragen Glashoes en Hotel PDF, 166,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Samenwerking NOT gemeenten binnensportaccommodaties

Onbekend
Raadsbrief 8 - Samenwerking NOT gemeenten binnensportaccommodaties PDF, 146,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Beantwoording schriftelijke vragen appen met de gemeente

Onbekend
Raadsbrief 9 - Beantwoording schriftelijke vragen appen met de gemeente PDF, 46,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Motie inkoopmodel zorgaanbieders

Onbekend
Raadsbrief 10 - Motie inkoopmodel zorgaanbieders PDF, 181,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Hersteloperatie kindertoeslagenaffaire

Onbekend
Raadsbrief 11 - Hersteloperatie kindertoeslagenaffaire PDF, 50,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Stand van zaken Veilig Thuis Twente

Onbekend
Raadsbrief 12 - Stand van zaken Veilig Thuis Twente PDF, 150,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Beantwoording schriftelijke vragen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Onbekend
Raadsbrief 13 - Beantwoording schriftelijke vragen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen PDF, 430,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Kenniscentrum mensenhandel Twente

Onbekend
Raadsbrief 14 - Kenniscentrum mensenhandel Twente PDF, 911,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Onbekend
Raadsbrief 15 - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) PDF, 157,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Subsidieregeling kerkenvisie Tubbergen 2021

Onbekend
Raadsbrief 16 - Subsidieregeling kerkenvisie Tubbergen 2021 PDF, 144,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad nr. 2 - Corona en Tijdelijke wet maatregelen Covid19

Onbekend
Raadsbrief 17 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad nr. 2 - Corona en Tijdelijke wet maatregelen Covid19 PDF, 187,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Continuïteitsbijdrage maatwerkvervoer in het kader van corona

Onbekend
Raadsbrief 18 - Continuïteitsbijdrage maatwerkvervoer in het kader van corona PDF, 46,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Regionale Woonagenda Twente

Onbekend
Raadsbrief 19 - Regionale Woonagenda Twente PDF, 9,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Norm voor opdrachtgeverschap en regiovisie jeugdhulp

Onbekend
Raadsbrief 20 - Norm voor opdrachtgeverschap en regiovisie jeugdhulp PDF, 154,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Jaarverslag 2020 Klachtenbehandeling

Onbekend
Raadsbrief 21 - Jaarverslag 2020 Klachtenbehandeling PDF, 905,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Jaarverslag 2020 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Onbekend
Raadsbrief 22 - Jaarverslag 2020 Vergunningverlening, toezicht en handhaving PDF, 1,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2021

Onbekend
Raadsbrief 23 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2021 PDF, 424,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Opdrachtbeschrijving Transformatie uitvoering Participatiewet

Onbekend
Raadsbrief 24 - Opdrachtbeschrijving Transformatie uitvoering Participatiewet PDF, 824,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. vaccinatiebereidheid Twente

Onbekend
Raadsbrief 25 - Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. vaccinatiebereidheid Twente PDF, 50,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Ontwikkeling en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19

Onbekend
Raadsbrief 26 - Ontwikkeling en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19 PDF, 185,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. plan De Esch

Onbekend
Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. plan De Esch PDF, 49,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Noodsteun ondernemers i.v.m. coronacrisis

Onbekend
Raadsbrief 28 - Noodsteun ondernemers i.v.m. coronacrisis PDF, 417,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Tubbergen 2019 samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 29 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Tubbergen 2019 samengevoegd PDF, 304,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Beantwoording schriftelijke vragen verhogen starterslening samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 30 - Beantwoording schriftelijke vragen verhogen starterslening samengevoegd PDF, 178,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2020 samengevoegd

Onbekend
Raadsbrief 31 - Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2020 samengevoegd PDF, 1,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - RRE RREW Subsidie 2021

Onbekend
Raadsbrief 32 - RRE RREW Subsidie 2021 PDF, 145,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Beantwoording schriftelijke vragen verwerving betaalbare starterswoningen

Onbekend
Raadsbrief 33 - Beantwoording schriftelijke vragen verwerving betaalbare starterswoningen PDF, 151,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Heroriëntatie voor ondernemers

Onbekend
Raadsbrief 34 - Heroriëntatie voor ondernemers PDF, 574,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm

Onbekend
Raadsbrief 35 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm PDF, 188,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Tussenevaluatie inzameling plastic, metalen en drankkartons

Onbekend
Raadsbrief 36 - Tussenevaluatie inzameling plastic, metalen en drankkartons PDF, 1,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Overbruggingsvoorstel plastic, metalen en drankkartons Twentse gemeenten

Onbekend
Raadsbrief 37 - Overbruggingsvoorstel plastic, metalen en drankkartons Twentse gemeenten PDF, 4,85 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2020

Onbekend
Raadsbrief 38 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 PDF, 51,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Tijdelijke portefeuilleverdeling college

Onbekend
Raadsbrief 39 - Tijdelijke portefeuilleverdeling college PDF, 158,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking Twente

Onbekend
Raadsbrief 40 - Bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking Twente PDF, 5,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Wijze van samenwerking Participatiewet

Onbekend
Raadsbrief 41 - Wijze van samenwerking Participatiewet PDF, 2,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Beantwoording schriftelijke vragen omgevingsdienst

Onbekend
Raadsbrief 42 - Beantwoording schriftelijke vragen omgevingsdienst PDF, 329,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Grondstoffenmonitor 2020

Onbekend
Raadsbrief 43 - Grondstoffenmonitor 2020 PDF, 7,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm

Onbekend
Raadsbrief 44 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm PDF, 181,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Voortgang van de Omgevingswet

Onbekend
Raadsbrief 45 - Voortgang van de Omgevingswet PDF, 227,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Cogas

Onbekend
Raadsbrief 46 - Cogas PDF, 145,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Kwijtschelding gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Onbekend
Raadsbrief 47 - Kwijtschelding gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire PDF, 152,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco groep

Onbekend
Raadsbrief 48 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco groep PDF, 276,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Onderzoek bedrijfsvorm groengas entiteit NOT

Onbekend
Raadsbrief 49 - Onderzoek bedrijfsvorm groengas entiteit NOT PDF, 5,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 50 - Portefeuilleverdeling college vanaf 7 juli

Onbekend
Raadsbrief 50 - Portefeuilleverdeling college vanaf 7 juli PDF, 984,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Meicirculaire 2021

Onbekend
Raadsbrief 51 - Meicirculaire 2021 PDF, 163,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Onbekend
Raadsbrief 52 - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) PDF, 155,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Provinciale Omgevingsverordening onderdeel windturbines

Onbekend
Raadsbrief 53 - Provinciale Omgevingsverordening onderdeel windturbines PDF, 60,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Samenwerkingsovereenkomst JOGG

Onbekend
Raadsbrief 54 - Samenwerkingsovereenkomst JOGG PDF, 441,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Verlenging tussenafspraken Nedvang BV

Onbekend
Raadsbrief 55 - Verlenging tussenafspraken Nedvang BV PDF, 146,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2020

Onbekend
Raadsbrief 56 - Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2020 PDF, 7,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Concept sameringsprogramma wegverkeerlawaai Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 57 - Concept sameringsprogramma wegverkeerlawaai Tubbergen PDF, 1,97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting Participatie Noaberkracht gemeente Tubbergen 2021

Onbekend
Raadsbrief 58 - Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting Participatie Noaberkracht gemeente Tubbergen 2021 PDF, 689,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm

Onbekend
Raadsbrief 59 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm PDF, 182,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - Tussenevaluatie inzameling PMD

Onbekend
Raadsbrief 60 - Tussenevaluatie inzameling PMD PDF, 3,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Antwoordbrief van de provincie m.b.t. uitstel windbeleid en afstemming proces zoekgebieden windenergie

Onbekend
Raadsbrief 61 - Antwoordbrief van de provincie m.b.t. uitstel windbeleid en afstemming proces zoekgebieden windenergie PDF, 703,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Benoeming Raad van Toezicht St. Participatie Noaberkracht

Onbekend
Raadsbrief 62 - Benoeming Raad van Toezicht St. Participatie Noaberkracht PDF, 267,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Update Glashoes

Onbekend
Raadsbrief 63 - Update Glashoes PDF, 147,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - Nieuwe Wet inburgering

Onbekend
Raadsbrief 64 - Nieuwe Wet inburgering PDF, 733,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 -Intentieovereenkomst oprichting Beheermaatschappij biogas

Onbekend
Raadsbrief 65 -Intentieovereenkomst oprichting Beheermaatschappij biogas PDF, 478,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Beantwoording schriftelijke vragen storingen DSO

Onbekend
Raadsbrief 66 - Beantwoording schriftelijke vragen storingen DSO PDF, 332,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Maandeljkse informatie Corona en Tijdelijke Wet Maatregelen

Onbekend
Raadsbrief 67 - Maandeljkse informatie Corona en Tijdelijke Wet Maatregelen PDF, 175,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Tijdelijke portefeuilleverdeling college

Onbekend
Raadsbrief 68 - Tijdelijke portefeuilleverdeling college PDF, 584,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Procedure ontwerp-PIP Springendal en Dal van de Mosbeek

Onbekend
Raadsbrief 69 - Procedure ontwerp-PIP Springendal en Dal van de Mosbeek PDF, 795,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 71 - Vervolgtraject procesvoorstel zon en wind

Onbekend
Raadsbrief 71 - Vervolgtraject procesvoorstel zon en wind PDF, 215,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 72 - Huur gemeentelijke gebouwen buitendienst

Onbekend
Raadsbrief 72 - Huur gemeentelijke gebouwen buitendienst PDF, 42,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 73 - Bedrijfsplan 2022 Stichting Participatie Noaberkracht

Onbekend
Raadsbrief 73 - Bedrijfsplan 2022 Stichting Participatie Noaberkracht PDF, 2,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 74 - Plan van aanpak verkenning energie opwek door wind in het ATT-zoekgebied

Onbekend
Raadsbrief 74 - Plan van aanpak verkenning energie opwek door wind in het ATT-zoekgebied PDF, 604,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 75 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco groep 3e kwartaal

Onbekend
Raadsbrief 75 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco groep 3e kwartaal PDF, 559,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 76 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Tubbergen 2020

Onbekend
Raadsbrief 76 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Tubbergen 2020 PDF, 570,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 77 - Ondersteuningsgelden coronatoegangsbewijs

Onbekend
Raadsbrief 77 - Ondersteuningsgelden coronatoegangsbewijs PDF, 984,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 78 Prestatieafspraken Gemeente en Woningstichting Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 78 Prestatieafspraken Gemeente en Woningstichting Tubbergen PDF, 546,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 79 Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19

Onbekend
Raadsbrief 79 Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19 PDF, 162,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 80 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

Onbekend
Raadsbrief 80 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening PDF, 203,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 81 - Onderzoek naar verkeerseffecten in en rond Albergen als gevolg van de voorgenomen realisatie van de Vloedbeltverbinding in de gemeente Borne.

Onbekend

Raadsbrief 82 - Beantwoording schrifelijke vragen fractie GBVVD Meer geld voor nieuwbouw en Meer kansen voor starters

Onbekend
Raadsbrief 82 - Beantwoording schrifelijke vragen fractie GBVVD Meer geld voor nieuwbouw en Meer kansen voor starters PDF, 154,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 83 - Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Participatiewet

Onbekend
Raadsbrief 83 - Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Participatiewet PDF, 2,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 84 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA Ondersteuningsgelden Coronatoegangsbewijs

Onbekend
Raadsbrief 84 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA Ondersteuningsgelden Coronatoegangsbewijs PDF, 42,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 85 - Goede Zorg Dichtbij

Onbekend
Raadsbrief 85 - Goede Zorg Dichtbij PDF, 235,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 86 - Poorttarieven afvalbrengpunt voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 86 - Poorttarieven afvalbrengpunt voor particulieren PDF, 79,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 87 - Coffeeshopbeleid Tubbergen 2021

Onbekend
Raadsbrief 87 - Coffeeshopbeleid Tubbergen 2021 PDF, 40,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 88 - Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 88 - Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen PDF, 3,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 89 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA Tandartscontrole bij peuters

Onbekend
Raadsbrief 89 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA Tandartscontrole bij peuters PDF, 228,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 90 - Noodsteun aan ondernemers en ondernemingen vanwege de coronacrisie gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 90 - Noodsteun aan ondernemers en ondernemingen vanwege de coronacrisie gemeente Tubbergen PDF, 41,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 91 - Actie tegen herverdeling gemeentefonds

Onbekend
Raadsbrief 91 - Actie tegen herverdeling gemeentefonds PDF, 545,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 92 - Conceptvisie Centrumberaad Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 92 - Conceptvisie Centrumberaad Tubbergen PDF, 2,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar