Open Data

De gemeente Tubbergen stelt haar Raadsinformatie beschikbaar als Open Data. Dit betekent dat alle data uit het Raadsinformatiesysteem (RIS) opvraagbaar is zonder enige restrictie. De data is tevens computer leesbaar zodat het bewerkbaar is en kan worden hergebruikt. 

Hierdoor is het mogelijk om op grote(re) schaal data van gemeente Tubbergen en andere deelnemende gemeenten te onderzoeken en te vergelijken. Iedereen kan de data inzetten voor eigen doeleinden. Voor ontwikkelaars biedt het kansen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen en voor (data)journalisten wordt het mogelijk om nieuwe inzichten te creëren. Open Data maakt de politiek transparanter en verbetert de informatiepositie van raadsleden, burgers en journalisten. 

De Open Data kan worden opgevraagd via een Application Programming Interface (API). Deze API is ontwikkeld door GemeenteOplossingen, de leverancier van het RIS van gemeente Midden-Groningen. De documentatie met alle benodigde informatie over de API is hier te vinden.