Bestuurlijke informatie gemeente Tubbergen

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Wij willen u als gemeente Tubbergen graag betrekken bij alles wat er omgaat in uw woonplaats. Samen maken we gemeente Tubbergen immers tot een prettige en veilige plek om te wonen! Daarom informeren we u graag over wie we zijn, wat we doen en wat ons inspireert.

Op deze website vindt u informatie over de gemeenteraad als algemeen bestuur.

Bij de vergaderingen, via de kalender, vindt u de vergaderstukken en geluidsopnames van de raadsvergaderingen. Bij onderwerpen vindt u raadsstukken, zoals moties, amendementen, schriftelijke vragen.

Indien u vragen heeft over raadsvergaderingen of raadsstukken, kunt u contact opnemen met de griffie: Erik Hoitink (raadsgriffier), Marijke Schreijer (commissiegriffier), of Frank Jansen (commissiegriffier) tel.: (0546) 628000.

Vergaderingen