Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (39)

Raadsbrief 1 - Jaarverslag 2017-Uitvoeringsprogramma 2018 VTH

Onbekend
Raadsbrief 1 - Jaarverslag 2017-Uitvoeringsprogramma 2018 VTH PDF, 667,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Doorontwikkeling omvorming Soweco

Onbekend
Raadsbrief 2 - Doorontwikkeling omvorming Soweco PDF, 140,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Visie Twents waternet

Onbekend
Raadsbrief 3 - Visie Twents waternet PDF, 514,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Effecten decembercirculaire 2017 gem Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 4 - Effecten decembercirculaire 2017 gem Tubbergen PDF, 207,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Voortgang Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden

Onbekend
Raadsbrief 5 - Voortgang Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden PDF, 129,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Motie aansluiten Statiegeldalliantie

Onbekend
Raadsbrief 6 - Motie aansluiten Statiegeldalliantie PDF, 106,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Ontwikkelingen vrijetijd economische sector

Onbekend
Raadsbrief 7 - Ontwikkelingen vrijetijd economische sector PDF, 215,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Onderzoek Belasting- en WOZ taken

Onbekend
Raadsbrief 8 - Onderzoek Belasting- en WOZ taken PDF, 139,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Overdrachtsdocument Tubbergen 2018 - 2019

Onbekend
Raadsbrief 9 - Overdrachtsdocument Tubbergen 2018 - 2019 PDF, 994,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Voortgang toekomstbestendig en toegankelijk vervoer

Onbekend
Raadsbrief 10 - Voortgang toekomstbestendig en toegankelijk vervoer PDF, 51,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2018

Onbekend
Raadsbrief 11 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2018 PDF, 123,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Start integrale inkoop Jeugdhulp en WMO 2019

Onbekend
Raadsbrief 12 - Start integrale inkoop Jeugdhulp en WMO 2019 PDF, 398,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Woningbouwontwikkeling terrein De Marke

Onbekend
Raadsbrief 13 - Woningbouwontwikkeling terrein De Marke PDF, 124,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14- Uitvoeringsagenda Geesteren.

Onbekend
Raadsbrief 14- Uitvoeringsagenda Geesteren. PDF, 45,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Aanpassing rentetarieven sociale leningen Stadsbank Oost Nederland

Onbekend
Raadsbrief 15 - Aanpassing rentetarieven sociale leningen Stadsbank Oost Nederland PDF, 123,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Jaarverslag Toezichtinformatie en Handhaving Wet Kinderopvang 2017

Onbekend
Raadsbrief 16 - Jaarverslag Toezichtinformatie en Handhaving Wet Kinderopvang 2017 PDF, 225,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Overijsselse aanpak van de Regiodeals

Onbekend
Raadsbrief 17 - Overijsselse aanpak van de Regiodeals PDF, 148,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Stand van zaken nieuwbouw sporthal Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 18 - Stand van zaken nieuwbouw sporthal Tubbergen PDF, 119,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Gratis aanleveren asbest particulieren.

Onbekend
Raadsbrief 19 - Gratis aanleveren asbest particulieren. PDF, 196,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Grondstoffenmonitor 2017

Onbekend
Raadsbrief 20 - Grondstoffenmonitor 2017 PDF, 5,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Stichting Informele Zorg Twente

Onbekend
Raadsbrief 21 - Stichting Informele Zorg Twente PDF, 48,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente

Onbekend
Raadsbrief 22 - Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente PDF, 807,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23-Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2018 Wmo en Jeugd

Onbekend
Raadsbrief 23-Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2018 Wmo en Jeugd PDF, 526,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Stand van zaken Wmo hulpmiddelen

Onbekend
Raadsbrief 24 - Stand van zaken Wmo hulpmiddelen PDF, 64,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Beleidsregels evenementenveiligheid

Onbekend
Raadsbrief 25 - Beleidsregels evenementenveiligheid PDF, 43,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

Onbekend
Raadsbrief 26 - Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 PDF, 759,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Gunning en communicatie aanbesteding Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019 - Twents Model

Onbekend
Raadsbrief 27 - Gunning en communicatie aanbesteding Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019 - Twents Model PDF, 150,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Locatieonderzoek nieuwbouw school Geesteren

Onbekend
Raadsbrief 28 - Locatieonderzoek nieuwbouw school Geesteren PDF, 347,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29; Energie inkoop 2019 verstuurd

Onbekend
Raadsbrief 29; Energie inkoop 2019 verstuurd PDF, 57,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Procesvoorstel Regionale Energie Strategie Twente verstuurd

Onbekend
Raadsbrief 30 - Procesvoorstel Regionale Energie Strategie Twente verstuurd PDF, 426,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31; Sterkteverdeling politie 2019-2022

Onbekend
Raadsbrief 31; Sterkteverdeling politie 2019-2022 PDF, 327,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Kansen voor geothermie in Noordoost Twente-merged

Onbekend
Raadsbrief 32 - Kansen voor geothermie in Noordoost Twente-merged PDF, 64,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Afhandeling motie Kinderpardon raad 18 juni 2018

Onbekend
Raadsbrief 33 - Afhandeling motie Kinderpardon raad 18 juni 2018 PDF, 887,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Uitvoeringsagenda Woningbouw 2018

Onbekend
Raadsbrief 34 - Uitvoeringsagenda Woningbouw 2018 PDF, 1,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Uniform VTH beleid Twente

Onbekend
Raadsbrief 35 - Uniform VTH beleid Twente PDF, 4,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Subsidieaanvraag Essenkracht

Onbekend
Raadsbrief 36 - Subsidieaanvraag Essenkracht PDF, 113,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Huishoudelijke ondersteuning en de tarieven voor 2018 en 2019

Onbekend
Raadsbrief 37 - Huishoudelijke ondersteuning en de tarieven voor 2018 en 2019 PDF, 119,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Intrekken aanvraag bestemmingsplanherziening Galvanistraat 4, 6 en 8, Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 38 - Intrekken aanvraag bestemmingsplanherziening Galvanistraat 4, 6 en 8, Tubbergen PDF, 103,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Pilot Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 39 - Pilot Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ Tubbergen PDF, 110,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar