Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

2020 41 documenten

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(41)

Raadsbrief 41 - Duurzame oplossing voor Veilig Thuis Twente om te komen tot een toekomstbestendige organisatie.pdf

Onbekend
Raadsbrief-41-Duurzame-oplossing-voor-Veilig-Thuis-Twente-om-te-komen-tot-een-toekomstbestendige-organisatie.pdf PDF, 223 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 -Multifunctionele Accommodatie Langeveen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-42-Multifunctionele-Accommodatie-Langeveen.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Gebiedsontwikkeling nieuwbouw school Geesteren.pdf

Onbekend
Raadsbrief-39-Gebiedsontwikkeling-nieuwbouw-school-Geesteren.pdf PDF, 1.46 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Vloedbeltverbinding..pdf

Onbekend
Raadsbrief-40-Vloedbeltverbinding.pdf PDF, 2.42 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Voor- en Vroegschoolse Educatie.pdf

Document
Raadsbrief-37-Voor-en-Vroegschoolse-Educatie.pdf PDF, 1016 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Uitbreiding regionale bodemkwaliteitskaart.pdf

Onbekend
Raadsbrief-38-Uitbreiding-regionale-bodemkwaliteitskaart.pdf PDF, 30.34 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Effecten van de meicirculaire.pdf

Document
Raadsbrief-36-Effecten-van-de-meicirculaire.pdf PDF, 1.22 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Schriftelijke vragen CDA heffen van parkeergeld bij natuurgebieden.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-34-Schriftelijke-vragen-CDA-heffen-van-parkeergeld-bij-natuurgebieden.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Transitieplan Hoofdlijnenbesluit Regio Twente.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-35-Transitieplan-Hoofdlijnenbesluit-Regio-Twente.pdf PDF, 46 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Schriftelijke vragen kaderstelling in coronacrisis.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-32-Schriftelijke-vragen-kaderstelling-in-coronacrisis.pdf PDF, 380 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Grondstoffenmonitor 2019.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-31-Grondstoffenmonitor-2019.pdf PDF, 2.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Intentieverklaring goede zorg dichtbij voor de inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-30-Intentieverklaring-goede-zorg-dichtbij-voor-de-inwoners-in-Dinkelland-Losser-Oldenzaal-en-Tubbergen.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-29-Jaarverslag-2019-commissie-bezwaarschriften.pdf PDF, 281 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Verklaring van algemeen belang PMD-inzameling maatschappelijke organisaties.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-28-Verklaring-van-algemeen-belang-PMD-inzameling-maatschappelijke-organisaties.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Uitvoeringsplan Wsw samengevoegd.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-27-Uitvoeringsplan-Wsw-samengevoegd.pdf PDF, 1.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Ontwikkelingen afdeling bewindvoering Stadsbank Oost Nederland.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-26-Ontwikkelingen-afdeling-bewindvoering-Stadsbank-Oost-Nederland.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Onderzoek Bureau KWIZ armoedebeleid en beantwoording vragen fractie CDA.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-25-Onderzoek-Bureau-KWIZ-armoedebeleid-en-beantwoording-vragen-fractie-CDA.pdf PDF, 1.32 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Concept transitieplan Regio Twente.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-24-Concept-transitieplan-Regio-Twente.pdf PDF, 1.81 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Jaarverslag 2019 Toezicht en Handhaving ODT.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-23-Jaarverslag-2019-Toezicht-en-Handhaving-ODT.pdf PDF, 9.39 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Concept Regionale Energie Strategie Twente.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-22-Concept-Regionale-Energie-Strategie-Twente.pdf PDF, 5.99 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Regionaal voorstel tot aanpassing van tareiven zorgaanbieder Ambiq 2020.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-19-Regionaal-voorstel-tot-aanpassing-van-tareiven-zorgaanbieder-Ambiq-2020.pdf PDF, 149 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2020..pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-18-Totaalbeeld-interbestuurlijk-toezicht-2020.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Gemeentelijke besluitvorming Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers TOZO.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-20-Gemeentelijke-besluitvorming-Tijdelijke-Overbruggingsregeling-Zelfstandige-Ondernemers-TOZO.pdf PDF, 156 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Aanpak en stappen m.b.t. implementatie van de omgevingswet.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-21-Aanpak-en-stappen-m-b-t-implementatie-van-de-omgevingswet.pdf PDF, 181 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Samenwerking binnen NO Twente op inhoudelijke taken.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-17-Samenwerking-binnen-NO-Twente-op-inhoudelijke-taken.pdf PDF, 49 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 -Subsidieaanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Leuvinksveld Mariaparochie.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-16-Subsidieaanvraag-proeftuin-aardgasvrije-wijken-Leuvinksveld-Mariaparochie.pdf PDF, 4.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Nieuwe samenwerking binnen de lokale uitvoering van de Wsw-samengevoegd.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-15-Nieuwe-samenwerking-binnen-de-lokale-uitvoering-van-de-Wsw-samengevoegd.pdf PDF, 409 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Tarieven huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2020.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-14-Tarieven-huishoudelijke-ondersteuning-per-1-januari-2020.pdf PDF, 150 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Jaarverslag 2018-2019 Klachtenbehandeling.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-13-Jaarverslag-2018-2019-Klachtenbehandeling.pdf PDF, 1000 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Stand van zaken transitieproces Regio Twente.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-12-Stand-van-zaken-transitieproces-Regio-Twente.pdf PDF, 1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-11-Deelnemersovereenkomst-Verpakkingen-2020-2029.pdf PDF, 12.46 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Uitspraak inzake verzoekschrift OR SOWECO.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-10-Uitspraak-inzake-verzoekschrift-OR-SOWECO.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Damoclesbeleid Tubbergen 2020.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-9-Damoclesbeleid-Tubbergen-2020.pdf PDF, 146 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Voorlopige voorziening inzake bestemmingsplan De Esch-samengevoegd.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-8-Voorlopige-voorziening-inzake-bestemmingsplan-De-Esch-samengevoegd.pdf PDF, 787 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Beleidsregels rioolaansluiting 2020.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-7-Beleidsregels-rioolaansluiting-2020.pdf PDF, 606 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Stand van zaken m.b.t. het Glashoes.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-6-Stand-van-zaken-m-b-t-het-Glashoes.pdf PDF, 235 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Curator, bewindvoerder of mentorschap bij Stadsbank Oost Nederland (SON).pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-5-Curator-bewindvoerder-of-mentorschap-bij-Stadsbank-Oost-Nederland-SON.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Verslag avonden en enquête Omgevingsvisie-samengevoegd.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-4-Verslag-avonden-en-enquete-Omgevingsvisie-samengevoegd.pdf PDF, 4.41 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Effecten decembercirculaire 2019.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-3-Effecten-decembercirculaire-2019.pdf PDF, 1.72 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Wachtlijst Veilig Thuis Twente.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-2-Wachtlijst-Veilig-Thuis-Twente.pdf PDF, 113 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 1 - Warmtevisie Noordoost-Twente.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-1-Warmtevisie-Noordoost-Twente.pdf PDF, 4.42 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar