Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (20)

Raadsbrief 1 - Raadsinformatiebrief PPLG december 2023

Onbekend
Raadsbrief 1 - Raadsinformatiebrief PPLG december 2023 PDF, 6,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Evaluatie Duurzaamheidsfonds Tubbergen 2022

Onbekend
Raadsbrief 2 - Evaluatie Duurzaamheidsfonds Tubbergen 2022 PDF, 235,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Bestuurlijk Overleg Sociaal-economische Structuurversterking

Onbekend
Raadsbrief 3 - Bestuurlijk Overleg Sociaal-economische Structuurversterking PDF, 729,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Aanpassing drempels Julianastraat

Document
Raadsbrief 4 - Aanpassing drempels Julianastraat PDF, 129,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Beantwoording schriftelijke vragen GBVVD-PvdA WOz en gemeentelijke belastingen en bezwaarmaking

Document
Raadsbrief 5 - Beantwoording schriftelijke vragen GBVVD-PvdA WOz en gemeentelijke belastingen en bezwaarmaking PDF, 318,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Poorttarieven afvalbrengpunt 2024 voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 6 - Poorttarieven afvalbrengpunt 2024 voor particulieren PDF, 270,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 7 - Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen PDF, 1,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 -Windbeleid en de overdracht van bevoegdheden procincie aan de gemeente

Document
Raadsbrief 8 -Windbeleid en de overdracht van bevoegdheden procincie aan de gemeente PDF, 4,19 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Kaderbrief Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 SON

Onbekend
Raadsbrief 9 - Kaderbrief Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 SON PDF, 375,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Aanpak Nationaal Isolatieprogramma

Document
Raadsbrief 10 - Aanpak Nationaal Isolatieprogramma PDF, 456,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Ontwikkelingenbrief SamenTwente 2024

Onbekend
Raadsbrief 11 - Ontwikkelingenbrief SamenTwente 2024 PDF, 1,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Nutriënten Verontreinigde gebieden

Document
Raadsbrief 12 - Nutriënten Verontreinigde gebieden PDF, 482,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2023

Onbekend
Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2023 PDF, 1,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Zienswijze tegen NRD voor de MER-procedure Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Document
Raadsbrief 14 - Zienswijze tegen NRD voor de MER-procedure Nationaal Programma Ruimte voor Defensie PDF, 12,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Bijlage zoekgebied

Onbekend
Raadsbrief 14 - Bijlage zoekgebied PDF, 1,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Zienswijze provinciale Omgevingsverordening en het Provinciaal Programma Energiestrategie

Document
Raadsbrief 15 - Zienswijze provinciale Omgevingsverordening en het Provinciaal Programma Energiestrategie PDF, 122,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Communicatie- en participatieplan en veiligheidsplan AZC Albergen

Onbekend
Raadsbrief 16 - Communicatie- en participatieplan en veiligheidsplan AZC Albergen PDF, 512,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Zienswijze namens NOT gemeenten op het NPLG

Document
Raadsbrief 17 - Zienswijze namens NOT gemeenten op het NPLG PDF, 576,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Schriftelijke vragen - Vastlopend stroomnet/netcongestie

Document
Raadsbrief 18 - Schriftelijke vragen - Vastlopend stroomnet/netcongestie PDF, 151,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Procesvoorstel Koersdocument en Actieprogramma Circulaire Economie Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 19 - Procesvoorstel Koersdocument en Actieprogramma Circulaire Economie Tubbergen PDF, 488,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar