Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (82)

Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023.pdf

Onbekend
Raadsbrief-2-Regionale-Europese-aanbesteding-doelgroepenvervoer-2023.pdf PDF, 1,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman.pdf

Onbekend
Raadsbrief-3-Beantwoording-vragen-Nationale-Ombudsman.pdf PDF, 243,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024.pdf

Onbekend
Raadsbrief-4-Groene-cheque-2023-2024.pdf PDF, 504,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren.pdf

Onbekend
Raadsbrief-5-Poorttarieven-Afvalbrengpunt-2023-voor-particulieren.pdf PDF, 251,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS.pdf

Onbekend
Raadsbrief-6-Informatie-verstrekking-rondom-de-PAS.pdf PDF, 1,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-7-Intentieverklaring-versnellingsagenda-Twente.pdf PDF, 3,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-8-Procesplan-opvang-asielzoekers-Twente.pdf PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 1 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-1-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm-Covid-19.pdf PDF, 175,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD drive-in stembureau.pdf

Onbekend
Raadsbrief-2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-GBVVD-drive-in-stembureau.pdf PDF, 140,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Ontwikkeling dorpspark Tubbergen - Eeshofbos.pdf

Onbekend
Raadsbrief-3-Ontwikkeling-dorpspark-Tubbergen-Eeshofbos.pdf PDF, 614,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Update project nieuwe inburgering.pdf

Onbekend
Raadsbrief-4-Update-project-nieuwe-inburgering.pdf PDF, 71,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Bestrijden overlast door motorcross.pdf

Onbekend
Raadsbrief-5-Bestrijden-overlast-door-motorcross.pdf PDF, 153,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Beschikking saneringsprogramma diverse straten Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-6-Beschikking-saneringsprogramma-diverse-straten-Tubbergen.pdf PDF, 7,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij raadsbrief 6 Saneringsrapport Tubbergen.pdf

Onbekend
Bijlage-bij-raadsbrief-6-Saneringsrapport-Tubbergen.pdf PDF, 56,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Dienstverleningsovereenkomst st. NUO-Ontplooj.pdf

Onbekend
Raadsbrief-7-Dienstverleningsovereenkomst-st-NUO-Ontplooj.pdf PDF, 2,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Onderzoek samenwerkingsmogelijjkheden binnensportaccommodaties NO-Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-8-Onderzoek-samenwerkingsmogelijjkheden-binnensportaccommodaties-NO-Twente.pdf PDF, 900,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Bijdrage vaste kosten gemeentelijk afvalbrengpunt.pdf

Onbekend
Raadsbrief-9-Bijdrage-vaste-kosten-gemeentelijk-afvalbrengpunt.pdf PDF, 402,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Decembercirculaire gemeentefonds 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-10-Decembercirculaire-gemeentefonds-2021.pdf PDF, 1,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Inkoop van groen gas.pdf

Onbekend
Raadsbrief-11-Inkoop-van-groen-gas.pdf PDF, 38,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Haalbaarheidsonderzoek nascheiding huishoudelijk restafval.pdf

Onbekend
Raadsbrief-12-Haalbaarheidsonderzoek-nascheiding-huishoudelijk-restafval.pdf PDF, 300,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Motie Oude Vrielink-Harmelink -1 over het openbaar vervoer.pdf

Onbekend
Raadsbrief-13-Motie-Oude-Vrielink-Harmelink-1-over-het-openbaar-vervoer.pdf PDF, 203,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Voortzetting Terugwinnaars actieplan vermindering afkeur PMD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-14-Voortzetting-Terugwinnaars-actieplan-vermindering-afkeur-PMD.pdf PDF, 1,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. Gelijke kansen bij uitgifte grond - Didam arrest.pdf

Onbekend
Raadsbrief-15-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-CDA-m-b-t-Gelijke-kansen-bij-uitgifte-grond-Didam-arrest.pdf PDF, 574,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Invoeren PMD sticker.pdf

Onbekend
Raadsbrief-16-Invoeren-PMD-sticker.pdf PDF, 910,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Stand van zaken windbeleid en nieuwe ontwikkelingen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-17-Stand-van-zaken-windbeleid-en-nieuwe-ontwikkelingen.pdf PDF, 146,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-18-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm-Covid-19.pdf PDF, 156,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Vervolgaanpak zorgfraude in Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-19-Vervolgaanpak-zorgfraude-in-Twente.pdf PDF, 1,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco Groep 4e kwartaal 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-20-Voortgangsrapportage-liquidatieplan-Soweco-Groep-4e-kwartaal-2021.pdf PDF, 138,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Aansluiten bij Collectief Schuldregelen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-22-Aansluiten-bij-Collectief-Schuldregelen.pdf PDF, 220,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Stand van zaken Verkenning samenwerking Noaberkracht - Oldenzaal.pdf

Onbekend
Raadsbrief-21-Stand-van-zaken-Verkenning-samenwerking-Noaberkracht-Oldenzaal.pdf PDF, 261,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Subsidie Tubbergen Bruist.pdf

Onbekend
Raadsbrief-23-Subsidie-Tubbergen-Bruist.pdf PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA klachten Keolis inzake drempels Julianastraat - Prins Bernardstraat.pdf

Onbekend
Raadsbrief-24-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-PvdA-klachten-Keolis-inzake-drempels-Julianastraat-Prins-Bernardstraat.pdf PDF, 298,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Overdrachtsdocument Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-25-Overdrachtsdocument-Tubbergen.pdf PDF, 2,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad Corona en Tijdelijke wet Maatregelen Covid 19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-26-Maandelijkse-informatie-aan-de-gemeenteraad-Corona-en-Tijdelijke-wet-Maatregelen-Covid-19.pdf PDF, 366,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Stand van zaken Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel.pdf

Onbekend
Raadsbrief-27-Stand-van-zaken-Wet-Wijziging-Woonplaatsbeginsel.pdf PDF, 217,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Evaluatie coördinator externe verwijzingen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-28-Evaluatie-cooerdinator-externe-verwijzingen.pdf PDF, 218,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Liquidatieverslag Soweco.pdf

Onbekend
Raadsbrief-29-Liquidatieverslag-Soweco.pdf PDF, 273,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-30-Totaalbeeld-Interbestuurlijk-Toezicht-2022-1.pdf PDF, 677,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Tegemoetkoming in verband met energiearmoede 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-31-Tegemoetkoming-in-verband-met-energiearmoede-2022.pdf PDF, 310,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Eindverslag activiteiten in het kader van herdenking Boerenopstand Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-32-Eindverslag-activiteiten-in-het-kader-van-herdenking-Boerenopstand-Tubbergen.pdf PDF, 15,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Horizontale verantwoording archiefbeheer middels Kritische Prestatie Indicatoren.pdf

Onbekend
Raadsbrief-33-Horizontale-verantwoording-archiefbeheer-middels-Kritische-Prestatie-Indicatoren.pdf PDF, 278,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - WOZ-aanslagen 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-34-WOZ-aanslagen-2022.pdf PDF, 100,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Jaarverslag 2021 Klachtenbehandeling.pdf

Onbekend
Raadsbrief-36-Jaarverslag-2021-Klachtenbehandeling.pdf PDF, 1,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Informatiebrief GGiD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-35-Informatiebrief-GGiD.pdf PDF, 225,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Definitief besluit oprichting Regionaal Energiebedrijf Noordoost-Twente (REB NOT).pdf

Onbekend
Raadsbrief-37-Definitief-besluit-oprichting-Regionaal-Energiebedrijf-Noordoost-Twente-REB-NOT.pdf PDF, 108,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Technisch onderzoek windenergie Almelo Tubbergen Twenterand (ATT).pdf

Onbekend
Raadsbrief-38-Technisch-onderzoek-windenergie-Almelo-Tubbergen-Twenterand-ATT.pdf PDF, 5,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-39-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021.pdf PDF, 222,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften.pdf

Onbekend
Raadsbrief-40-Jaarverslag-2021-commissie-bezwaarschriften.pdf PDF, 1,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Uitkomsten onderzoek zorg, maatschappelijke veiligheid en armoede.pdf

Onbekend
Raadsbrief-41-Uitkomsten-onderzoek-zorg-maatschappelijke-veiligheid-en-armoede.pdf PDF, 2,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Reclamebelasting Tubbergen eenmalig subsidiëren uit compensatiegelden corona.pdf

Onbekend
Raadsbrief-42-Reclamebelasting-Tubbergen-eenmalig-subsidieren-uit-compensatiegelden-corona.pdf PDF, 219,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Extra kosten inzameling Oud papier en karton.pdf

Onbekend
Raadsbrief-43-Extra-kosten-inzameling-Oud-papier-en-karton.pdf PDF, 295,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Continuering textielinzameling gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-45-Continuering-textielinzameling-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 1,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Ontbinden contract Gazprom en versneld inkopen groen gas.pdf

Onbekend
Raadsbrief-44-Ontbinden-contract-Gazprom-en-versneld-inkopen-groen-gas.pdf PDF, 218,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Meicirculaire 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-46-Meicirculaire-2022.pdf PDF, 3,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Due diligence onderzoek Stichting Sport en Recreatie Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-47-Due-diligence-onderzoek-Stichting-Sport-en-Recreatie-Tubbergen.pdf PDF, 233,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Uitgangspunten investeringsagenda Twente Board.pdf

Onbekend
Raadsbrief-48-Uitgangspunten-investeringsagenda-Twente-Board.pdf PDF, 917,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Activiteitenlijn Asielzoekers en AZC 't Elshuys.pdf

Onbekend
Raadsbrief-49-Activiteitenlijn-Asielzoekers-en-AZC-t-Elshuys.pdf PDF, 472,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 50 - In te zetten processtappen 't Elshuys.pdf

Onbekend
Raadsbrief-50-In-te-zetten-processtappen-t-Elshuys.pdf PDF, 1,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Schriftelijke vragen gevolgen werkzaamheden Vasse.pdf

Onbekend
Raadsbrief-51-Schriftelijke-vragen-gevolgen-werkzaamheden-Vasse.pdf PDF, 1,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Kader voor AZC Locatie Albergen; gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-52-Kader-voor-AZC-Locatie-Albergen-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 342,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Inclusie en toegankelijhkeid.pdf

Onbekend
Raadsbrief-53-Inclusie-en-toegankelijhkeid.pdf PDF, 2,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek.pdf

Onbekend
Raadsbrief-54-Herafweging-verwerking-productiewater-Schoonebeek.pdf PDF, 8,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-55-Beleidsnota-geluid-bij-evenementen-in-de-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 971,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA met betrekking tot samenwerking met de gemeente Oldenzaal.pdf

Onbekend
Raadsbrief-56-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-PvdA-met-betrekking-tot-samenwerking-met-de-gemeente-Oldenzaal.pdf PDF, 2,85 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Wijkuitvoeringsplannen Manderveen en Harbrinkhoek-Mariaparochie.pdf

Onbekend
Raadsbrief-57-Wijkuitvoeringsplannen-Manderveen-en-Harbrinkhoek-Mariaparochie.pdf PDF, 4,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - Voortgang liquidatie Soweco Q2.pdf

Onbekend
Raadsbrief-58-Voortgang-liquidatie-Soweco-Q2.pdf PDF, 552,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Strategische inkoop jeugdhulp per 1-1-2025.pdf

Onbekend
Raadsbrief-59-Strategische-inkoop-jeugdhulp-per-1-1-2025.pdf PDF, 3,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 2.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-60-Vaststellen-gewijzigde-beleidsregels-2-0-eenmalige-energietoeslag-2022-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 334,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Samenwerking Noord Oost Twente binnen de migratieketen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-61-Samenwerking-Noord-Oost-Twente-binnen-de-migratieketen.pdf PDF, 216,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Grondstoffenmonitor 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-62-Grondstoffenmonitor-2021.pdf PDF, 5,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Vervolg van het gebiedsproces windenergie Almelo Tubbergen Twenterand.pdf

Onbekend
Raadsbrief-63-Vervolg-van-het-gebiedsproces-windenergie-Almelo-Tubbergen-Twenterand.pdf PDF, 5,54 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA met betrekking tot verhoging starterslening.pdf

Onbekend
Raadsbrief-64-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-CDA-met-betrekking-tot-verhoging-starterslening.pdf PDF, 122,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 - Verzoek om een financiële bijdrage korte termijn 2023-2024 IJsbaan Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-65-Verzoek-om-een-financiele-bijdrage-korte-termijn-2023-2024-IJsbaan-Twente.pdf PDF, 305,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Aanpak energiearmoede.pdf

Onbekend
Raadsbrief-66-Aanpak-energiearmoede.pdf PDF, 311,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Besluit bestuur AB Samen Twente inzake GGiD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-67-Besluit-bestuur-AB-Samen-Twente-inzake-GGiD.pdf PDF, 234,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Beëindiging overeenkomst SEFE Energy (Gazprom).pdf

Onbekend
Raadsbrief-68-Beeindiging-overeenkomst-SEFE-Energy-Gazprom.pdf PDF, 231,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA en GBVVD gevolgen uitspraak Raad van State inzake bouwvrijstelling Stikstofwet.pdf

Onbekend
Raadsbrief-69-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CDA-en-GBVVD-gevolgen-uitspraak-Raad-van-State-inzake-bouwvrijstelling-Stikstofwet.pdf PDF, 300,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 70 - Scenario keuze contract Gazprom.pdf

Onbekend
Raadsbrief-70-Scenario-keuze-contract-Gazprom.pdf PDF, 506,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 71 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Tubbergen over 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-71-Clientervaringsonderzoek-Wmo-en-Jeugdwet-Tubbergen-over-2021.pdf PDF, 418,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 74 - Aanvraag Regio Deal.pdf

Onbekend
Raadsbrief-74-Aanvraag-Regio-Deal.pdf PDF, 7,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 75 - Besluit algemeen bestuur Samen Twente inzake vervolg GGiD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-75-Besluit-algemeen-bestuur-Samen-Twente-inzake-vervolg-GGiD.pdf PDF, 145,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 76 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 mbt gevolgen stikstof voor paasvuren en carnavalsoptochten.pdf

Document
Raadsbrief-76-Beantwoording-schriftelijke-vragen-Keerpunt22-mbt-gevolgen-stikstof-voor-paasvuren-en-carnavalsoptochten.pdf PDF, 304,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 73 - Uitvoeringsbeleid en beleidsregels laadvoorzieningen electrische auto's 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-73-Uitvoeringsbeleid-en-beleidsregels-laadvoorzieningen-electrische-auto-s-2022.pdf PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 77 - Opvang Oekraïners bij Hotel Christian in Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-77-Opvang-Oekrainers-bij-Hotel-Christian-in-Tubbergen.pdf PDF, 481,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 78 - Woondeal Twente ''Wonen met Kwaliteit''.pdf

Onbekend
Raadsbrief-78-Woondeal-Twente-Wonen-met-Kwaliteit.pdf PDF, 4,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 72 - Vaststelling tarieven huishoudelijke ondersteuning 2023.pdf

Onbekend
Raadsbrief-72-Vaststelling-tarieven-huishoudelijke-ondersteuning-2023.pdf PDF, 235,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 79 - Advies tegemoetkoming SPN.pdf

Onbekend
Raadsbrief-79-Advies-tegemoetkoming-SPN.pdf PDF, 215,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 80 - Ondertekening kaders voor AZC locatie Elshuys Albergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-80-Ondertekening-kaders-voor-AZC-locatie-Elshuys-Albergen.pdf PDF, 347,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 81 - Agenda voor Twente 2023-2027.pdf

Onbekend
Raadsbrief-81-Agenda-voor-Twente-2023-2027.pdf PDF, 5,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar