Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(58)

Raadsbrief 1 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-1-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm-Covid-19.pdf PDF, 176 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD drive-in stembureau.pdf

Onbekend
Raadsbrief-2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-GBVVD-drive-in-stembureau.pdf PDF, 141 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Ontwikkeling dorpspark Tubbergen - Eeshofbos.pdf

Onbekend
Raadsbrief-3-Ontwikkeling-dorpspark-Tubbergen-Eeshofbos.pdf PDF, 614 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Update project nieuwe inburgering.pdf

Onbekend
Raadsbrief-4-Update-project-nieuwe-inburgering.pdf PDF, 72 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Bestrijden overlast door motorcross.pdf

Onbekend
Raadsbrief-5-Bestrijden-overlast-door-motorcross.pdf PDF, 154 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Beschikking saneringsprogramma diverse straten Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-6-Beschikking-saneringsprogramma-diverse-straten-Tubbergen.pdf PDF, 7.25 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij raadsbrief 6 Saneringsrapport Tubbergen.pdf

Onbekend
Bijlage-bij-raadsbrief-6-Saneringsrapport-Tubbergen.pdf PDF, 56.91 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Dienstverleningsovereenkomst st. NUO-Ontplooj.pdf

Onbekend
Raadsbrief-7-Dienstverleningsovereenkomst-st-NUO-Ontplooj.pdf PDF, 2.16 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Onderzoek samenwerkingsmogelijjkheden binnensportaccommodaties NO-Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-8-Onderzoek-samenwerkingsmogelijjkheden-binnensportaccommodaties-NO-Twente.pdf PDF, 901 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Bijdrage vaste kosten gemeentelijk afvalbrengpunt.pdf

Onbekend
Raadsbrief-9-Bijdrage-vaste-kosten-gemeentelijk-afvalbrengpunt.pdf PDF, 403 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Decembercirculaire gemeentefonds 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-10-Decembercirculaire-gemeentefonds-2021.pdf PDF, 1.84 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Inkoop van groen gas.pdf

Onbekend
Raadsbrief-11-Inkoop-van-groen-gas.pdf PDF, 39 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Haalbaarheidsonderzoek nascheiding huishoudelijk restafval.pdf

Onbekend
Raadsbrief-12-Haalbaarheidsonderzoek-nascheiding-huishoudelijk-restafval.pdf PDF, 300 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Motie Oude Vrielink-Harmelink -1 over het openbaar vervoer.pdf

Onbekend
Raadsbrief-13-Motie-Oude-Vrielink-Harmelink-1-over-het-openbaar-vervoer.pdf PDF, 204 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Voortzetting Terugwinnaars actieplan vermindering afkeur PMD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-14-Voortzetting-Terugwinnaars-actieplan-vermindering-afkeur-PMD.pdf PDF, 1.49 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA m.b.t. Gelijke kansen bij uitgifte grond - Didam arrest.pdf

Onbekend
Raadsbrief-15-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-CDA-m-b-t-Gelijke-kansen-bij-uitgifte-grond-Didam-arrest.pdf PDF, 574 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Invoeren PMD sticker.pdf

Onbekend
Raadsbrief-16-Invoeren-PMD-sticker.pdf PDF, 910 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Stand van zaken windbeleid en nieuwe ontwikkelingen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-17-Stand-van-zaken-windbeleid-en-nieuwe-ontwikkelingen.pdf PDF, 147 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-18-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm-Covid-19.pdf PDF, 156 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Vervolgaanpak zorgfraude in Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-19-Vervolgaanpak-zorgfraude-in-Twente.pdf PDF, 1.2 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco Groep 4e kwartaal 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-20-Voortgangsrapportage-liquidatieplan-Soweco-Groep-4e-kwartaal-2021.pdf PDF, 139 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Stand van zaken Verkenning samenwerking Noaberkracht - Oldenzaal.pdf

Onbekend
Raadsbrief-21-Stand-van-zaken-Verkenning-samenwerking-Noaberkracht-Oldenzaal.pdf PDF, 262 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Aansluiten bij Collectief Schuldregelen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-22-Aansluiten-bij-Collectief-Schuldregelen.pdf PDF, 221 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Subsidie Tubbergen Bruist.pdf

Onbekend
Raadsbrief-23-Subsidie-Tubbergen-Bruist.pdf PDF, 1.11 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA klachten Keolis inzake drempels Julianastraat - Prins Bernardstraat.pdf

Onbekend
Raadsbrief-24-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-PvdA-klachten-Keolis-inzake-drempels-Julianastraat-Prins-Bernardstraat.pdf PDF, 299 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Overdrachtsdocument Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-25-Overdrachtsdocument-Tubbergen.pdf PDF, 2.07 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad Corona en Tijdelijke wet Maatregelen Covid 19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-26-Maandelijkse-informatie-aan-de-gemeenteraad-Corona-en-Tijdelijke-wet-Maatregelen-Covid-19.pdf PDF, 367 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Stand van zaken Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel.pdf

Onbekend
Raadsbrief-27-Stand-van-zaken-Wet-Wijziging-Woonplaatsbeginsel.pdf PDF, 217 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Evaluatie coördinator externe verwijzingen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-28-Evaluatie-cooerdinator-externe-verwijzingen.pdf PDF, 219 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Liquidatieverslag Soweco.pdf

Onbekend
Raadsbrief-29-Liquidatieverslag-Soweco.pdf PDF, 273 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-30-Totaalbeeld-Interbestuurlijk-Toezicht-2022-1.pdf PDF, 677 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Eindverslag activiteiten in het kader van herdenking Boerenopstand Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-32-Eindverslag-activiteiten-in-het-kader-van-herdenking-Boerenopstand-Tubbergen.pdf PDF, 15.37 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Tegemoetkoming in verband met energiearmoede 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-31-Tegemoetkoming-in-verband-met-energiearmoede-2022.pdf PDF, 310 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Horizontale verantwoording archiefbeheer middels Kritische Prestatie Indicatoren.pdf

Onbekend
Raadsbrief-33-Horizontale-verantwoording-archiefbeheer-middels-Kritische-Prestatie-Indicatoren.pdf PDF, 279 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - WOZ-aanslagen 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-34-WOZ-aanslagen-2022.pdf PDF, 101 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Informatiebrief GGiD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-35-Informatiebrief-GGiD.pdf PDF, 225 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Jaarverslag 2021 Klachtenbehandeling.pdf

Onbekend
Raadsbrief-36-Jaarverslag-2021-Klachtenbehandeling.pdf PDF, 1.1 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Definitief besluit oprichting Regionaal Energiebedrijf Noordoost-Twente (REB NOT).pdf

Onbekend
Raadsbrief-37-Definitief-besluit-oprichting-Regionaal-Energiebedrijf-Noordoost-Twente-REB-NOT.pdf PDF, 108 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Technisch onderzoek windenergie Almelo Tubbergen Twenterand (ATT).pdf

Onbekend
Raadsbrief-38-Technisch-onderzoek-windenergie-Almelo-Tubbergen-Twenterand-ATT.pdf PDF, 5.1 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-39-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021.pdf PDF, 223 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften.pdf

Onbekend
Raadsbrief-40-Jaarverslag-2021-commissie-bezwaarschriften.pdf PDF, 1.06 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Uitkomsten onderzoek zorg, maatschappelijke veiligheid en armoede.pdf

Onbekend
Raadsbrief-41-Uitkomsten-onderzoek-zorg-maatschappelijke-veiligheid-en-armoede.pdf PDF, 2.69 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Reclamebelasting Tubbergen eenmalig subsidiëren uit compensatiegelden corona.pdf

Onbekend
Raadsbrief-42-Reclamebelasting-Tubbergen-eenmalig-subsidieren-uit-compensatiegelden-corona.pdf PDF, 220 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Continuering textielinzameling gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-45-Continuering-textielinzameling-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 1.55 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Ontbinden contract Gazprom en versneld inkopen groen gas.pdf

Onbekend
Raadsbrief-44-Ontbinden-contract-Gazprom-en-versneld-inkopen-groen-gas.pdf PDF, 219 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Extra kosten inzameling Oud papier en karton.pdf

Onbekend
Raadsbrief-43-Extra-kosten-inzameling-Oud-papier-en-karton.pdf PDF, 295 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Meicirculaire 2022.pdf

Onbekend
Raadsbrief-46-Meicirculaire-2022.pdf PDF, 3.62 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Due diligence onderzoek Stichting Sport en Recreatie Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-47-Due-diligence-onderzoek-Stichting-Sport-en-Recreatie-Tubbergen.pdf PDF, 234 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Uitgangspunten investeringsagenda Twente Board.pdf

Onbekend
Raadsbrief-48-Uitgangspunten-investeringsagenda-Twente-Board.pdf PDF, 918 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Activiteitenlijn Asielzoekers en AZC 't Elshuys.pdf

Onbekend
Raadsbrief-49-Activiteitenlijn-Asielzoekers-en-AZC-t-Elshuys.pdf PDF, 472 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 50 - In te zetten processtappen 't Elshuys.pdf

Onbekend
Raadsbrief-50-In-te-zetten-processtappen-t-Elshuys.pdf PDF, 1.21 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Schriftelijke vragen gevolgen werkzaamheden Vasse.pdf

Onbekend
Raadsbrief-51-Schriftelijke-vragen-gevolgen-werkzaamheden-Vasse.pdf PDF, 1.04 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Kader voor AZC Locatie Albergen; gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-52-Kader-voor-AZC-Locatie-Albergen-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 343 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Inclusie en toegankelijhkeid.pdf

Onbekend
Raadsbrief-53-Inclusie-en-toegankelijhkeid.pdf PDF, 2.38 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek.pdf

Onbekend
Raadsbrief-54-Herafweging-verwerking-productiewater-Schoonebeek.pdf PDF, 8.26 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-55-Beleidsnota-geluid-bij-evenementen-in-de-gemeente-Tubbergen.pdf PDF, 971 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA met betrekking tot samenwerking met de gemeente Oldenzaal.pdf

Onbekend
Raadsbrief-56-Beantwoording-schriftelijke-vragen-fractie-PvdA-met-betrekking-tot-samenwerking-met-de-gemeente-Oldenzaal.pdf PDF, 2.85 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Wijkuitvoeringsplannen Manderveen en Harbrinkhoek-Mariaparochie.pdf

Onbekend
Raadsbrief-57-Wijkuitvoeringsplannen-Manderveen-en-Harbrinkhoek-Mariaparochie.pdf PDF, 4.75 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar