Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

2021 84 documenten

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(84)

Raadsbrief 1 - Afrekening tariefstelling uitvoering TOZO.pdf

Onbekend
Raadsbrief-1-Afrekening-tariefstelling-uitvoering-TOZO.pdf PDF, 144 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 2 - Adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind.pdf

Onbekend
Raadsbrief-2-Adviesrecht-voor-gemeenten-bij-beschermingsbewind.pdf PDF, 563 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Rapport verwevenheid Zorg en Criminaliteit.merged.pdf

Onbekend
Raadsbrief-3-Rapport-verwevenheid-Zorg-en-Criminaliteit-merged.pdf PDF, 2.86 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Structurele inzet praktijkondersteuner jeugd.pdf

Onbekend
Raadsbrief-4-Structurele-inzet-praktijkondersteuner-jeugd.pdf PDF, 4.12 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Rapport toekomstbestendigheid Noaberkracht.pdf

Onbekend
Raadsbrief-5-Rapport-toekomstbestendigheid-Noaberkracht.pdf PDF, 859 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad nr. 1 - Corona en Tijdelijke wet maatregelen Covid19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-6-Maandelijkse-informatie-aan-de-gemeenteraad-nr-1-Corona-en-Tijdelijke-wet-maatregelen-Covid19.pdf PDF, 180 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Schriftelijke vragen Glashoes en Hotel.pdf

Onbekend
Raadsbrief-7-Schriftelijke-vragen-Glashoes-en-Hotel.pdf PDF, 166 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Samenwerking NOT gemeenten binnensportaccommodaties.pdf

Onbekend
Raadsbrief-8-Samenwerking-NOT-gemeenten-binnensportaccommodaties.pdf PDF, 146 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Beantwoording schriftelijke vragen appen met de gemeente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-9-Beantwoording-schriftelijke-vragen-appen-met-de-gemeente.pdf PDF, 47 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Motie inkoopmodel zorgaanbieders.pdf

Onbekend
Raadsbrief-10-Motie-inkoopmodel-zorgaanbieders.pdf PDF, 182 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Hersteloperatie kindertoeslagenaffaire.pdf

Onbekend
Raadsbrief-11-Hersteloperatie-kindertoeslagenaffaire.pdf PDF, 51 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Stand van zaken Veilig Thuis Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-12-Stand-van-zaken-Veilig-Thuis-Twente.pdf PDF, 151 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Beantwoording schriftelijke vragen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-13-Beantwoording-schriftelijke-vragen-Wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen.pdf PDF, 431 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Kenniscentrum mensenhandel Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-14-Kenniscentrum-mensenhandel-Twente.pdf PDF, 911 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Maandelijkse informatie aan de gemeenteraad nr. 2 - Corona en Tijdelijke wet maatregelen Covid19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-17-Maandelijkse-informatie-aan-de-gemeenteraad-nr-2-Corona-en-Tijdelijke-wet-maatregelen-Covid19.pdf PDF, 187 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Subsidieregeling kerkenvisie Tubbergen 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-16-Subsidieregeling-kerkenvisie-Tubbergen-2021.pdf PDF, 145 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).pdf

Onbekend
Raadsbrief-15-Beleidsregels-Tijdelijke-Ondersteuning-Noodzakelijke-Kosten-TONK.pdf PDF, 157 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Regionale Woonagenda Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-19-Regionale-Woonagenda-Twente.pdf PDF, 9.1 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Continuïteitsbijdrage maatwerkvervoer in het kader van corona.pdf

Onbekend
Raadsbrief-18-Continuiteitsbijdrage-maatwerkvervoer-in-het-kader-van-corona.pdf PDF, 47 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 20 - Norm voor opdrachtgeverschap en regiovisie jeugdhulp.pdf

Onbekend
Raadsbrief-20-Norm-voor-opdrachtgeverschap-en-regiovisie-jeugdhulp.pdf PDF, 154 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Jaarverslag 2020 Klachtenbehandeling.pdf

Onbekend
Raadsbrief-21-Jaarverslag-2020-Klachtenbehandeling.pdf PDF, 906 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Jaarverslag 2020 Vergunningverlening, toezicht en handhaving.pdf

Onbekend
Raadsbrief-22-Jaarverslag-2020-Vergunningverlening-toezicht-en-handhaving.pdf PDF, 1.56 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Opdrachtbeschrijving Transformatie uitvoering Participatiewet.pdf

Onbekend
Raadsbrief-24-Opdrachtbeschrijving-Transformatie-uitvoering-Participatiewet.pdf PDF, 825 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-23-Totaalbeeld-interbestuurlijk-toezicht-2021.pdf PDF, 425 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. vaccinatiebereidheid Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-25-Beantwoording-schriftelijke-vragen-m-b-t-vaccinatiebereidheid-Twente.pdf PDF, 51 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Ontwikkeling en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-26-Ontwikkeling-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm-Covid-19.pdf PDF, 185 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. plan De Esch.pdf

Onbekend
Raadsbrief-27-Beantwoording-schriftelijke-vragen-m-b-t-plan-De-Esch-1.pdf PDF, 50 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Noodsteun ondernemers i.v.m. coronacrisis.pdf

Onbekend
Raadsbrief-28-Noodsteun-ondernemers-i-v-m-coronacrisis.pdf PDF, 417 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Tubbergen 2019 samengevoegd.pdf

Onbekend
Raadsbrief-29-Clientervaringsonderzoek-Wmo-en-Jeugd-Tubbergen-2019-samengevoegd.pdf PDF, 305 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Beantwoording schriftelijke vragen verhogen starterslening samengevoegd.pdf

Onbekend
Raadsbrief-30-Beantwoording-schriftelijke-vragen-verhogen-starterslening-samengevoegd.pdf PDF, 178 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2020 samengevoegd.pdf

Onbekend
Raadsbrief-31-Jaarverslag-bezwaarschriftencommissie-2020-samengevoegd.pdf PDF, 1.99 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - RRE RREW Subsidie 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-32-RRE-RREW-Subsidie-2021.pdf PDF, 146 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Beantwoording schriftelijke vragen verwerving betaalbare starterswoningen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-33-Beantwoording-schriftelijke-vragen-verwerving-betaalbare-starterswoningen.pdf PDF, 152 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Heroriëntatie voor ondernemers.pdf

Onbekend
Raadsbrief-34-Herorientatie-voor-ondernemers.pdf PDF, 575 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm.pdf

Onbekend
Raadsbrief-35-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm.pdf PDF, 189 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Tussenevaluatie inzameling plastic, metalen en drankkartons.pdf

Onbekend
Raadsbrief-36-Tussenevaluatie-inzameling-plastic-metalen-en-drankkartons.pdf PDF, 1.01 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Overbruggingsvoorstel plastic, metalen en drankkartons Twentse gemeenten.pdf

Onbekend
Raadsbrief-37-Overbruggingsvoorstel-plastic-metalen-en-drankkartons-Twentse-gemeenten.pdf PDF, 4.85 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2020.pdf

Onbekend
Raadsbrief-38-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2020.pdf PDF, 52 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Tijdelijke portefeuilleverdeling college.pdf

Onbekend
Raadsbrief-39-Tijdelijke-portefeuilleverdeling-college.pdf PDF, 159 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Bestuursovereenkomst sociaal economische structuurversterking Twente.pdf

Onbekend
Raadsbrief-40-Bestuursovereenkomst-sociaal-economische-structuurversterking-Twente.pdf PDF, 5.27 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 41 - Wijze van samenwerking Participatiewet.pdf

Onbekend
Raadsbrief-41-Wijze-van-samenwerking-Participatiewet.pdf PDF, 2.08 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Beantwoording schriftelijke vragen omgevingsdienst.pdf

Onbekend
Raadsbrief-42-Beantwoording-schriftelijke-vragen-omgevingsdienst.pdf PDF, 329 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Grondstoffenmonitor 2020.pdf

Onbekend
Raadsbrief-43-Grondstoffenmonitor-2020.pdf PDF, 7.08 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm.pdf

Onbekend
Raadsbrief-44-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm.pdf PDF, 182 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Voortgang van de Omgevingswet.pdf

Onbekend
Raadsbrief-45-Voortgang-van-de-Omgevingswet.pdf PDF, 227 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Cogas.pdf

Onbekend
Raadsbrief-46-Cogas.pdf PDF, 145 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Kwijtschelding gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire.pdf

Onbekend
Raadsbrief-47-Kwijtschelding-gedupeerden-kinderopvangtoeslagaffaire.pdf PDF, 152 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco groep.pdf

Onbekend
Raadsbrief-48-Voortgangsrapportage-liquidatieplan-Soweco-groep.pdf PDF, 277 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Onderzoek bedrijfsvorm groengas entiteit NOT.pdf

Onbekend
Raadsbrief-49-Onderzoek-bedrijfsvorm-groengas-entiteit-NOT.pdf PDF, 5.92 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 50 - Portefeuilleverdeling college vanaf 7 juli.pdf

Onbekend
Raadsbrief-50-Portefeuilleverdeling-college-vanaf-7-juli.pdf PDF, 985 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Meicirculaire 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-51-Meicirculaire-2021.pdf PDF, 164 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 -bijlage 1- meicirculaire gemeentefonds 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-51-bijlage-1-meicirculaire-gemeentefonds-2021.pdf PDF, 1.96 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 -bijlage 2- effecten meicirculaire 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-51-bijlage-2-effecten-meicirculaire-2021.pdf PDF, 600 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - bijlage 3 -nieuwsbrief PAUW meicirculaire 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-51-bijlage-3-nieuwsbrief-PAUW-meicirculaire-2021.pdf PDF, 1019 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).pdf

Onbekend
Raadsbrief-52-Tijdelijke-Ondersteuning-Noodzakelijke-Kosten-TONK.pdf PDF, 155 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Provinciale Omgevingsverordening onderdeel windturbines.pdf

Onbekend
Raadsbrief-53-Provinciale-Omgevingsverordening-onderdeel-windturbines.pdf PDF, 61 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 -bijlage 1- verzoek afstemming proces zoekgebieden.pdf

Onbekend
Raadsbrief-53-bijlage-1-verzoek-afstemming-proces-zoekgebieden.pdf PDF, 495 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 -bijlage 2- zienswijze Omgevingsverordening (erfmolens).pdf

Onbekend
Raadsbrief-53-bijlage-2-zienswijze-Omgevingsverordening-erfmolens.pdf PDF, 131 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Samenwerkingsovereenkomst JOGG.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-54-Samenwerkingsovereenkomst-JOGG.pdf PDF, 442 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Verlenging tussenafspraken Nedvang BV.pdf

Onbekend
Raadsbrief-55-Verlenging-tussenafspraken-Nedvang-BV.pdf PDF, 146 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2020.pdf

Raadsbrieven
Raadsbrief-56-Onderzoek-MKB-vriendelijkste-gemeente-2020.pdf PDF, 7.02 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Concept sameringsprogramma wegverkeerlawaai Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-57-Concept-sameringsprogramma-wegverkeerlawaai-Tubbergen.pdf PDF, 1.97 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting Participatie Noaberkracht gemeente Tubbergen 2021.pdf

Onbekend
Raadsbrief-58-Aanwijzingsbesluit-uitvoering-Wsw-Stichting-Participatie-Noaberkracht-gemeente-Tubbergen-2021.pdf PDF, 690 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - Tussenevaluatie inzameling PMD.pdf

Onbekend
Raadsbrief-60-Tussenevaluatie-inzameling-PMD.pdf PDF, 3.04 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage raadsbrief 57 Saneringsrapport_Tubbergen.pdf

Onbekend
Bijlage-raadsbrief-57-Saneringsrapport-Tubbergen.pdf PDF, 56.91 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm.pdf

Onbekend
Raadsbrief-59-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm.pdf PDF, 182 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Antwoordbrief van de provincie m.b.t. uitstel windbeleid en afstemming proces zoekgebieden windenergie.pdf

Onbekend
Raadsbrief-61-Antwoordbrief-van-de-provincie-m-b-t-uitstel-windbeleid-en-afstemming-proces-zoekgebieden-windenergie.pdf PDF, 704 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Benoeming Raad van Toezicht St. Participatie Noaberkracht.pdf

Onbekend
Raadsbrief-62-Benoeming-Raad-van-Toezicht-St-Participatie-Noaberkracht.pdf PDF, 268 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Update Glashoes.pdf

Onbekend
Raadsbrief-63-Update-Glashoes.pdf PDF, 148 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 -Intentieovereenkomst oprichting Beheermaatschappij biogas.pdf

Onbekend
Raadsbrief-65-Intentieovereenkomst-oprichting-Beheermaatschappij-biogas.pdf PDF, 478 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Beantwoording schriftelijke vragen storingen DSO.pdf

Onbekend
Raadsbrief-66-Beantwoording-schriftelijke-vragen-storingen-DSO.pdf PDF, 333 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Maandeljkse informatie Corona en Tijdelijke Wet Maatregelen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-67-Maandeljkse-informatie-Corona-en-Tijdelijke-Wet-Maatregelen.pdf PDF, 175 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - Nieuwe Wet inburgering.pdf

Onbekend
Raadsbrief-64-Nieuwe-Wet-inburgering.pdf PDF, 733 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Tijdelijke portefeuilleverdeling college.pdf

Onbekend
Raadsbrief-68-Tijdelijke-portefeuilleverdeling-college.pdf PDF, 584 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Procedure ontwerp-PIP Springendal en Dal van de Mosbeek.pdf

Onbekend
Raadsbrief-69-Procedure-ontwerp-PIP-Springendal-en-Dal-van-de-Mosbeek.pdf PDF, 795 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 72 - Huur gemeentelijke gebouwen buitendienst.pdf

Onbekend
Raadsbrief-72-Huur-gemeentelijke-gebouwen-buitendienst.pdf PDF, 42 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 71 - Vervolgtraject procesvoorstel zon en wind.pdf

Onbekend
Raadsbrief-71-Vervolgtraject-procesvoorstel-zon-en-wind.pdf PDF, 215 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 73 - Bedrijfsplan 2022 Stichting Participatie Noaberkracht.pdf

Onbekend
Raadsbrief-73-Bedrijfsplan-2022-Stichting-Participatie-Noaberkracht.pdf PDF, 2.3 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 76 - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Tubbergen 2020.pdf

Onbekend
Raadsbrief-76-Clientervaringsonderzoek-Wmo-en-Jeugd-Tubbergen-2020.pdf PDF, 570 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 75 - Voortgangsrapportage liquidatieplan Soweco groep 3e kwartaal.pdf

Onbekend
Raadsbrief-75-Voortgangsrapportage-liquidatieplan-Soweco-groep-3e-kwartaal.pdf PDF, 560 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 74 - Plan van aanpak verkenning energie opwek door wind in het ATT-zoekgebied.pdf

Onbekend
Raadsbrief-74-Plan-van-aanpak-verkenning-energie-opwek-door-wind-in-het-ATT-zoekgebied.pdf PDF, 605 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 77 - Ondersteuningsgelden coronatoegangsbewijs.pdf

Onbekend
Raadsbrief-77-Ondersteuningsgelden-coronatoegangsbewijs.pdf PDF, 985 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 78 Prestatieafspraken Gemeente en Woningstichting Tubbergen.pdf

Onbekend
Raadsbrief-78-Prestatieafspraken-Gemeente-en-Woningstichting-Tubbergen.pdf PDF, 546 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 79 Ontwikkelingen en stand van zaken coronacrisis en uitvoering Twm Covid-19.pdf

Onbekend
Raadsbrief-79-Ontwikkelingen-en-stand-van-zaken-coronacrisis-en-uitvoering-Twm-Covid-19.pdf PDF, 162 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar