Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (83)

Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023

Onbekend
Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023 PDF, 1,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman

Onbekend
Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman PDF, 243,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024

Onbekend
Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024 PDF, 504,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren PDF, 251,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS

Onbekend
Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS PDF, 1,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente

Onbekend
Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente PDF, 3,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente

Onbekend
Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Verdelingssystematiek liquidatiesaldo Soweco

Onbekend
Raadsbrief 9 - Verdelingssystematiek liquidatiesaldo Soweco PDF, 222,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9A - Berichtgeving over AZC Albergen en de totstandkoming daarvan

Onbekend
Raadsbrief 9A - Berichtgeving over AZC Albergen en de totstandkoming daarvan PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding - indienen zienswijze

Onbekend
Raadsbrief 10 - Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding - indienen zienswijze PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Schriftelijke vragen Keerpunt22 over uitkomsten Woo-verzoek aangaande AZC Albergen

Document
Raadsbrief 11 - Schriftelijke vragen Keerpunt22 over uitkomsten Woo-verzoek aangaande AZC Albergen PDF, 1,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 12 - Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2022

Onbekend
Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2022 PDF, 7,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Vaststellen regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 2023-2026 en aanpak Mensenhandel Twente

Document
Raadsbrief 14 - Vaststellen regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 2023-2026 en aanpak Mensenhandel Twente PDF, 7,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel

Onbekend
Raadsbrief 15 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel PDF, 3,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Toekenning Regio Deal Twente

Onbekend
Raadsbrief 16 - Toekenning Regio Deal Twente PDF, 663,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 17 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen PDF, 465,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 18 - Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente

Onbekend
Raadsbrief 18 - Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente PDF, 315,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 19 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD met betrekking tot mogelijkheden knooppunt Van Koersveldweg, Vleerboersweg en Zenderseweg

Document

Raadsbrief 20 - Aanpak verbeteren kwaliteit PMD evaluatie 2022

Document
Raadsbrief 20 - Aanpak verbeteren kwaliteit PMD evaluatie 2022 PDF, 287,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 21 - Evaluatie digitaal dossier jeugdgezondheidszorg GGiD

Document
Raadsbrief 21 - Evaluatie digitaal dossier jeugdgezondheidszorg GGiD PDF, 244,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 22 - Subsidieregeling toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Onbekend
Raadsbrief 22 - Subsidieregeling toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed PDF, 224,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 23 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Sterk mbt woningsplitsing

Document
Raadsbrief 23 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Sterk mbt woningsplitsing PDF, 349,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD m.b.t. afsluiten Weemselerbrug

Document
Raadsbrief 24 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GBVVD m.b.t. afsluiten Weemselerbrug PDF, 361,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 25 - Interbestuurlijk toezicht

Onbekend
Raadsbrief 25 - Interbestuurlijk toezicht PDF, 315,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 26 - Concept Regionale Energiestrategie Twente 2.0

Onbekend
Raadsbrief 26 - Concept Regionale Energiestrategie Twente 2.0 PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Keerpunt22 ontwikkelingen rondom de energietransitie

Document
Raadsbrief 27 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Keerpunt22 ontwikkelingen rondom de energietransitie PDF, 314,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 28 - Voortgang AZC Albergen

Onbekend
Raadsbrief 28 - Voortgang AZC Albergen PDF, 320,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 29 - Schriftelijke vragen Herbestemming kerkgebouwen gemeente Tubbergen

Document
Raadsbrief 29 - Schriftelijke vragen Herbestemming kerkgebouwen gemeente Tubbergen PDF, 524,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 30 - Proces inzake (ver)nieuwbouw Aloysiusschool Geesteren

Document
Raadsbrief 30 - Proces inzake (ver)nieuwbouw Aloysiusschool Geesteren PDF, 227,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 31 - Jaarverslag 2022 commissie bezwaarschriften

Onbekend
Raadsbrief 31 - Jaarverslag 2022 commissie bezwaarschriften PDF, 783,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 32 - Jaarverslag 2022 Klachtenbehandeling

Onbekend
Raadsbrief 32 - Jaarverslag 2022 Klachtenbehandeling PDF, 1,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 33 - Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden binnensportaccommodaties NOT

Document
Raadsbrief 33 - Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden binnensportaccommodaties NOT PDF, 261,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 34 - Nazorg Teerput Vasse

Document
Raadsbrief 34 - Nazorg Teerput Vasse PDF, 11,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 35 - Perspectiefnota 2024

Onbekend
Raadsbrief 35 - Perspectiefnota 2024 PDF, 646,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 36 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

Onbekend
Raadsbrief 36 - Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 PDF, 747,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 37 - Proefproject verkenning behoefte buurtbemiddeling

Document
Raadsbrief 37 - Proefproject verkenning behoefte buurtbemiddeling PDF, 221,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 38 - Raadsvragen gevolgen Wkb

Document
Raadsbrief 38 - Raadsvragen gevolgen Wkb PDF, 297,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 39 - Algemene regels voor terrassen gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 39 - Algemene regels voor terrassen gemeente Tubbergen PDF, 234,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 40 - Plastic afval

Onbekend
Raadsbrief 40 - Plastic afval PDF, 511,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 42 - Jaarverslag 2021 en 2022 VTH-milieutaken Omgevingsdienst Twente

Document
Raadsbrief 42 - Jaarverslag 2021 en 2022 VTH-milieutaken Omgevingsdienst Twente PDF, 3,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 43 - Aanvraag ziekteverlof wethouder Oude Avenhuis

Onbekend
Raadsbrief 43 - Aanvraag ziekteverlof wethouder Oude Avenhuis PDF, 216,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 44 - Rol Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en Platform Inclusiviteit Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 44 - Rol Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en Platform Inclusiviteit Tubbergen PDF, 219,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 45 - Bijdrage doorontwikkeling innovatiehub

Onbekend
Raadsbrief 45 - Bijdrage doorontwikkeling innovatiehub PDF, 244,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 47 - Regiobeeld Twentse Koers 2023

Document
Raadsbrief 47 - Regiobeeld Twentse Koers 2023 PDF, 5,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 46 - Brief college Tubbergen aan college Gedeputeerde Staten inzake motie Grip op wind

Onbekend
Raadsbrief 46 - Brief college Tubbergen aan college Gedeputeerde Staten inzake motie Grip op wind PDF, 375,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 49 - Motie verjaardagskaart en platform 18-jarigen

Document
Raadsbrief 49 - Motie verjaardagskaart en platform 18-jarigen PDF, 233,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 48 - Indexering onderhoudskosten en aanpassen vergoeding voor trainingsvelden

Document
Raadsbrief 48 - Indexering onderhoudskosten en aanpassen vergoeding voor trainingsvelden PDF, 2,87 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 51 - Zienswijze ontwerp omgevingsverordening van de provincie Overijsssel

Document
Raadsbrief 51 - Zienswijze ontwerp omgevingsverordening van de provincie Overijsssel PDF, 298,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 52 - Centrumontwikkeling Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 52 - Centrumontwikkeling Tubbergen PDF, 459,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 53 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis

Onbekend
Raadsbrief 53 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis PDF, 215,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 54 - Jaarrekening 2022 Twente Board

Onbekend
Raadsbrief 54 - Jaarrekening 2022 Twente Board PDF, 419,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 55 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel

Document
Raadsbrief 55 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel PDF, 5,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 56 - Brief aan provincie over gevolgen huidige zoekgebieden naar aanleiding van motie ‘Grip op wind'

Document
Raadsbrief 56 - Brief aan provincie over gevolgen huidige zoekgebieden naar aanleiding van motie ‘Grip op wind' PDF, 12,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 57 - Consequenties van de val van het kabinet voor gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 57 - Consequenties van de val van het kabinet voor gemeente Tubbergen PDF, 495,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 58 - In kennisstelling gemeente Uelsen van het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan voor twee windparken

Onbekend
Raadsbrief 58 - In kennisstelling gemeente Uelsen van het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan voor twee windparken PDF, 2,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 59 - Samenwerking NOT gemeenten binnensport - voortgang

Document
Raadsbrief 59 - Samenwerking NOT gemeenten binnensport - voortgang PDF, 219,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 60 - Continueren en versterken samenwerking Energie van NO Twente 2024-2026

Document
Raadsbrief 60 - Continueren en versterken samenwerking Energie van NO Twente 2024-2026 PDF, 115,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 61 - Ontwikkellingen rondom AZC Albergen

Onbekend
Raadsbrief 61 - Ontwikkellingen rondom AZC Albergen PDF, 379,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 62 - Onderzoek veiligheidsgevoel Albergen

Onbekend
Raadsbrief 62 - Onderzoek veiligheidsgevoel Albergen PDF, 2,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 63 - Subsidieaanvragen Stichting RTV Noord Oost Twente

Document
Raadsbrief 63 - Subsidieaanvragen Stichting RTV Noord Oost Twente PDF, 979,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 64 - 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Uitnodiging
Raadsbrief 64 - 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment PDF, 377,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 65 - Portefeuilleverdeling College Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 65 - Portefeuilleverdeling College Tubbergen PDF, 882,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 66 - Grondstoffenmonitor 2022

Onbekend
Raadsbrief 66 - Grondstoffenmonitor 2022 PDF, 7,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 67 - Uitstel verrekening voorschot gecontracteerde jeugdhulpaanbieder

Document
Raadsbrief 67 - Uitstel verrekening voorschot gecontracteerde jeugdhulpaanbieder PDF, 300,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 68 - Effecten septembercirculaire 2023

Onbekend
Raadsbrief 68 - Effecten septembercirculaire 2023 PDF, 1,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 69 - Deelname Europese week van regio's en steden 2023

Onbekend
Raadsbrief 69 - Deelname Europese week van regio's en steden 2023 PDF, 244,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 70 - Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente

Onbekend
Raadsbrief 70 - Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente PDF, 1,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 71 - Evaluatie centrummanagement Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 71 - Evaluatie centrummanagement Tubbergen PDF, 998,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 72 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA PPLG en de waterkwaliteit van oppervlaktewater

Document
Raadsbrief 72 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA PPLG en de waterkwaliteit van oppervlaktewater PDF, 5,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 73 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 Voornemen KOZP voor protest in Albergen

Document
Raadsbrief 73 - Beantwoording schriftelijke vragen Keerpunt22 Voornemen KOZP voor protest in Albergen PDF, 500,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 74 - Beantwoording vragen raadslid GemeentebelangenVVD over nut en noodzaak van Beeldkwaliteitsplannen en Nota Ruimtelijke kwaliteit en afschaffen toets welstand

Document

Raadsbrief 75 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis

Onbekend
Raadsbrief 75 - Verlenging ziekteverlofperiode wethouder Oude Avenhuis PDF, 231,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 76 - Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

Onbekend
Raadsbrief 76 - Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 PDF, 258,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 77 - Evaluatie proces GGiD

Document
Raadsbrief 77 - Evaluatie proces GGiD PDF, 3,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 78 - Vaststellen Regioplan Twente 2023

Document
Raadsbrief 78 - Vaststellen Regioplan Twente 2023 PDF, 6,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 79 - Regionale Energiestrategie Twente

Onbekend
Raadsbrief 79 - Regionale Energiestrategie Twente PDF, 790,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 80 - Eindrapport 'project versterken jeugdpreventie'

Document
Raadsbrief 80 - Eindrapport 'project versterken jeugdpreventie' PDF, 19,78 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 81 - Prestatieafspraken Gemeente en Woningstichting Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 81 - Prestatieafspraken Gemeente en Woningstichting Tubbergen PDF, 437,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 82 - Fit en Vitaal Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 82 - Fit en Vitaal Tubbergen PDF, 6,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 84 - Regionale VTH beleid Twente

Document
Raadsbrief 84 - Regionale VTH beleid Twente PDF, 4,19 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 83 - Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving

Onbekend
Raadsbrief 83 - Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving PDF, 2,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 85 - Vastleggen bestuurlijke afspraken COA over AZC Albergen

Onbekend
Raadsbrief 85 - Vastleggen bestuurlijke afspraken COA over AZC Albergen PDF, 20,74 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar