Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (16)

Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023

Onbekend
Raadsbrief 2 - Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 2023 PDF, 1,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman

Onbekend
Raadsbrief 3 - Beantwoording vragen Nationale Ombudsman PDF, 243,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024

Onbekend
Raadsbrief 4 - Groene cheque 2023-2024 PDF, 504,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren

Onbekend
Raadsbrief 5 - Poorttarieven Afvalbrengpunt 2023 voor particulieren PDF, 251,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS

Onbekend
Raadsbrief 6 - Informatie verstrekking rondom de PAS PDF, 1,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente

Onbekend
Raadsbrief 7 - Intentieverklaring versnellingsagenda Twente PDF, 3,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente

Onbekend
Raadsbrief 8 - Procesplan opvang asielzoekers Twente PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 9 - Verdelingssystematiek liquidatiesaldo Soweco

Onbekend
Raadsbrief 9 - Verdelingssystematiek liquidatiesaldo Soweco PDF, 222,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 10 - Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding - indienen zienswijze

Onbekend
Raadsbrief 10 - Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding - indienen zienswijze PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 11 - Schriftelijke vragen Keerpunt22 over uitkomsten Woo-verzoek aangaande AZC Albergen

Document
Raadsbrief 11 - Schriftelijke vragen Keerpunt22 over uitkomsten Woo-verzoek aangaande AZC Albergen PDF, 1,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 12 - Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 12 - Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2022

Onbekend
Raadsbrief 13 - Decembercirculaire gemeentefonds 2022 PDF, 7,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 14 - Vaststellen regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 2023-2026 en aanpak Mensenhandel Twente

Document
Raadsbrief 14 - Vaststellen regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling 2023-2026 en aanpak Mensenhandel Twente PDF, 7,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 15 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel

Onbekend
Raadsbrief 15 - Stand van zaken Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel PDF, 3,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 16 - Toekenning Regio Deal Twente

Onbekend
Raadsbrief 16 - Toekenning Regio Deal Twente PDF, 663,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbrief 17 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen

Onbekend
Raadsbrief 17 - Vaststellen gewijzigde beleidsregels 3.0 eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Tubbergen PDF, 465,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar