Vergaderwijze

De gemeenteraad vergadert één keer per maand. Deze vergadering vindt doorgaans op dinsdagavond plaats. Tijdens de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad voorgestelde plannen en stemt over voorstellen.

De gemeenteraad laat zich adviseren door de raadscommissie.

informatie over de raadscommissie

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen in principe om 19:30 in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Iedereen is van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in Op en Rond de Essen. De agenda en vergaderstukken kunt u ook vinden via deze link: vergaderingen.