Griffie

Samenstelling en taken griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. De raadsgriffie van de gemeente Tubbergen bestaat uit:

  • E.C.B. Hoitink (Erik) (raadsgriffier)
  • G.M.M.¬†Schreijer (Marijke) (commissiegriffier)
  • F.R. Jansen (Frank) (commissiegriffier)

De taak van de griffier is het ondersteunen en adviseren van de raad als geheel, de raadsfracties en de individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig bij alle raadsvergaderingen en ondertekent samen met de voorzitter van de raad alle raadsstukken.

De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van de raads- en commissievergaderingen, themabijeenkomsten en het presidium. De griffie is onafhankelijk en neutraal en fungeert als schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Contact met de griffie

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de griffie:

- Per email: gemeente@tubbergen.nl
- Per telefoon: 0546 628000
- Per post:

Griffie gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
Postbus 30
7650 AA  Tubbergen