U en de gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Tubbergen heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Spreekrecht

Inwoners en organisaties kunnen inspreken om te pleiten voor hun zaak. Inspreken is alleen mogelijk op onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u inspreken? Dan moet u dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur doorgeven. Neem in dat geval contact op met de griffier. Meer informatie over spreekrecht vindt u hier: spreekrecht

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u een brief naar de gemeenteraad sturen. Inwoners, verenigingen of bedrijven schrijven een brief aan de raad omdat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze van het college of ambtelijke organisatie niet de gewenste medewerking krijgen. Dit is dan ook een goede manier om zaken onder de aandacht te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of het besluit van het college kan wijzigen. De gemeenteraad kan het college echter wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan wordt deze opgenomen op de lijst ingekomen stukken, voorzien van een advies, en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. U moet zich wel realiseren dat uw brief openbaar wordt gemaakt en dus voor iedereen beschikbaar is. 
 
Post voor de gemeenteraad kunt u sturen naar Gemeenteraad Tubbergen, ter attentie van de raadsgriffie, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen

Meer informatie

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld inspreekrecht? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie op nummer 0546 628000.