Spreekrecht

Raad - Raadscommissie

Tijdens een vergadering van de raad en de raadscommisie kunt u inspreken op agendapunten. U kunt bijvoorbeeld toelichten waarom u het wel of niet eens bent met een bepaald voorstel.

U heeft maximaal vijf minuten spreektijd. Het is daarom belangrijk dat u meteen aangeeft waarover u het woord voert en wat uw mening is. Geef duidelijk aan als u ook namens anderen spreekt. Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven.

Wilt u inspreken? Dan moet u dit zo vroeg mogelijk doch uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur melden. Neem in dat geval contact op met de griffie via telefoonnummer 0546-628000. Mailen mag ook griffie@tubbergen.nl

De vergaderingen van de raad en raadscommissie worden met beeld en geluid via de website van de gemeente uitgezonden en zijn daarop terug te bekijken.

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  1. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  2. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  3. moties vreemd aan de orde van de dag;
  4. onderwerpen die in de direct voorafgaande raadscommissie aan de orde zijn geweest, tenzij het betreffende voorstel afwijkt van het voorstel dat eerder is behandeld of de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.