Spreekrecht

Raadscommissie

Tijdens een vergadering van de raadscommissie kunt u inspreken op agendapunten. U kunt bijvoorbeeld toelichten waarom u het wel of niet eens bent met een bepaald voorstel.

U heeft in de commissie maximaal vijf minuten spreektijd. Het is daarom belangrijk dat u meteen aangeeft waarover u het woord voert en wat uw mening is. Geef duidelijk aan als u ook namens anderen spreekt. Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven.

 Wilt u inspreken? Dan moet u dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven. Neem in dat geval contact op met de griffier van de commissie:

Commissie Ruimte en Economie

De heer M. (Marcel) de Vet, u kunt hem bereiken via telefoonnummer 0546-628000. Mailen mag ook, m.devet@noaberkracht.nl

Plaatsvervangend commissiegriffier is de heer G. (Guus Staarink), G.Staarink@noaberkracht.nl

Commissie Samenleving en Bestuur

Mevrouw G.M.M. (Marijke) Schreijer, u kunt haar bereiken via telefoonnummer

0546-628000. Mailen mag ook, gmm.schreijer@tubbergen.nl

Raadsvergadering

Het is niet mogelijk in te spreken bij de vergaderingen van de gemeenteraad.