Vergaderschema Raad 2023 WS.pdf

Vergaderschema gemeenteraad 2023 Tubbergen Maand JAN Datum Bijeenkomst Dinsdag 10 januari 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 10 januari 2023 (aansluitend aan de commissie Omgeving en Economie) Commissie Sociaal Domein en Bestuur Dinsdag 31 januari 2023 Raadsvergadering FEB Dinsdag 14 februari 2023 Commissie Omgeving en Economie Commissie Sociaal Domein en Bestuur MRT Dinsdag 14 februari 2023 (aansluitend aan de commissie Omgeving en Economie WOENSDAG 22 februari 2023 (ivm carnaval) Dinsdag 7 maart 2023 Dinsdag 14 maart 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur Dinsdag 28 maart 2023 Raadsvergadering Dinsdag 4 april 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 11 april Commissie Sociaal Domein en Bestuur Dinsdag 18 april 2023 Raadsvergadering Dinsdag 9 mei 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 16 mei 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur  Jaarrekening Noaberkracht 2022  Begroting Noaberkacht 2024  Begrotingen Verbonden Partijen 2024 Dinsdag 30 mei 2023 Raadsvergadering  Jaarrekening Noaberkracht 2022  Begroting Noaberkacht 2024  Begrotingen Verbonden Partijen 2024 Dinsdag 6 juni 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 13 juni 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur o.a. Jaarrekening gemeente Tubbergen 2022 Dinsdag 27 juni 2023 Raadsvergadering o.a. Jaarrekening gemeente Tubbergen 2022 Dinsdag 4 juli 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 11 juli 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur o.a. Perspectiefnota 2024 inclusief Programmajournaal Dinsdag 18 juli 2023 Raadsvergadering: APR MEI JUNI JULI Raadsvergadering Commissie Omgeving en Economie o.a. Perspectiefnota 2023 inclusief Programmajournaal Optioneel Woensdag 19 juli 2023 Uitloop raadsvergadering (18/7) ZOMERRECES SEP OKT NOV DEC MS 12/10/22 Dinsdag 5 september 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 12 september 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur Dinsdag 26 september 2023 Raadsvergadering Dinsdag 3 oktober 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 10 oktober 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur o.a. Programmajournaal Dinsdag 31 oktober 2023 Raadsvergadering Dinsdag 7 november 2023 Raadsvergadering  Begroting 2024 Dinsdag 14 november 2023 Commissie Omgeving en Economie Dinsdag 21 november 2023 Commissie Sociaal Domein en Bestuur Dinsdag 28 november 2023 Raadsvergadering WOENSDAG 6 december 2023 (ivm Sinterklaas) Raadscommissie Omgeving en Economie Dinsdag 12 december 2023 Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur Dinsdag 19 december 2023 Raadsvergadering