Raadscommissies

Raadscommissies worden gevormd door raadsleden en niet-raadsleden. De gemeente Tubbergen kent twee raadscommissie: Ruimte en Economie en Samenleving en Bestuur. De commissie heeft een voorbereidende taak voor de gemeenteraad. De commissie neemt geen besluiten maar adviseert de gemeenteraad over (raads)voorstellen die door het college aan de raad zijn gedaan. Het advies van de commissie is niet bindend. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen doorgaans om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De commissie Ruimte en Economie vergadert in principe één keer per maand op maandagavond en de commissie Samenleving en Bestuur in principe één keer per maand op dinsdagavond.

De vergaderdata en de agenda’s worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in Op en Rond de Essen. Op deze site vindt u ook de vergaderstukken via deze link: vergaderingen 

Commissie Ruimte en Economie

De commissie Ruimte en Economie behandelt de volgende onderwerpen:

 • Economische zaken                                        
 • Recreatie en toerisme 
 • Monumentenzorg 
 • Ruimtelijke ontwikkeling 
 • Volkshuisvesting
 • Waterbeleid en riolering
 • Openbare ruimte 
 • Verkeer en vervoer 
 • Afvalbeleid
 • Agrarische aangelegenheden
 • Milieubeleid en grondbedrijf

Samenstelling commissie Ruimte en Economie:    

 

H.H.W. (Herman) Lentferink, voorzitter

H.J. (Hubert) Stevelink, plv. voorzitter

M. (Marcel) de Vet, commissiegriffier

Leden:

H.M.N. (Hilde) Berning-Everlo (CDA)

G.M.J. (Martin) Groothuis (GB/VVD)

A.H.M. (Tonny) Eidhof (CDA)

R.M.J. (Ramses) Lucas (GB/VVD)

A.H.L. (André) Oude Vrielink (CDA)

S.H.M. (Stan) Olde Olthof (GB/VVD)

J.A.B. (Jasper) Oude Vrielink (CDA)

J.E.F (Jos) Harmelink (PvdA)

H.J. (Hubert) Stevelink (CDA)

H. (Henk) Wessels (PvdA)

W.J.G. (Wim) Weerink (CDA)

M.J.B. (Mark) Mensink (Dorpen Centraal)

G.J.H. (Gerard) Weersink (CDA)

A.H.B. (Alexander) Plegt (Dorpen Centraal)

 

Commissie Samenleving en Bestuur

De commissie Samenleving en Bestuur behandelt de volgende onderwerpen:

 • Algehele coördinatie
 • Algemene bestuurszaken
 • Dienstverlening 
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Handhaving 
 • Dorpsraden
 • Communicatie, promotie en externe betrekkingen
 • Sport
 • Welzijn
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Sociale zaken
 • Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Personeel en organisatie
 • Financiën

Samenstelling commissie Samenleving en Bestuur:     

 

K.A.M. (Karin) Reinerink- Hutten, voorzitter

L.P. (Leo) Stamsnieder, plv. voorzitter

G.M.M. (Marijke) Schreijer, commissiegriffier

Leden:

H.M.N. (Hilde) Berning-Everlo (CDA) N.A. (Norbert) van de Graaf (GB/VVD)
C.G.M. (Christel) Luttikhuis-Nijhuis (CDA) N.A. (Noortje) Haarman (GB/VVD)
L.W. (Leon) Oosterik (CDA) J.B.H.T. (Jan) Olde Olthof (GB/VVD)
J.J.B. (Joost) Oude Geerdink (CDA) M.S.M. (Marieke) Blankenvoort (PvdA)
T.G.J. (Thijs) Oude Steenhof (CDA) M.M.T. (Marian) de Boer-Loman (PvdA)
L.P. (Leo) Stamsnieder (CDA) M.J.B. (Mark) Mensink (Dorpen Centraal)
H.J. (Herman) Booijink (GB/VVD) A.H.B. (Alexander) Plegt (Dorpen Centraal)