VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 09-09-2019 19:00 uur


Raadzaal
0
1
1
1
1
0
0
1
4
3
11
6
3
2
2
1
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage