VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 04-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
1
1
0
1
1
0
4
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage