VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 02-12-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
0
4
3
3
2
7
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage