Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad Tubbergen
Datum: 10-10-2018 17:30 uur


Raadzaal
0
Algemene bijlage
Concept Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (pdf, 78.2 kB)
1. Inleiding Maatschappelijk Akkoord (pdf, 198 kB)
2. De kernagenda's (2) (pdf, 770.7 kB)
3. De kernoverstijgende agenda's (pdf, 770.9 kB)
4. Begroting in Balans (2) (pdf, 242 kB)
Van financiële tussenrapportage naar begroting 2019 (pdf, 523.1 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage