VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein en Bestuur
Datum: 12-12-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
0
0
0
6
3
2
1
1
1
1
1
5
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage