VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein en Bestuur
Datum: 13-12-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
3
3
4
2
1
1
1
1
1
2
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage