VergaderingVergadering van Commissie Samenleving en Bestuur
Datum: 08-06-2015 19:30 uur


Raadzaal
1
1
0
0
0
1
0
7
1
1
3
3
3
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage