VergaderingVergadering van Commissie Ruimte en Economie
Datum: 07-03-2016 19:30 uur


Raadzaal
1
1
0
0
0
6
3
2
4
3
4
5
9
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage