VergaderingVergadering van Commissie Omgeving en Economie
Datum: 06-12-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
0
0
0
1
4
11
4
3
3
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage