Ans Detert Oude Weme

Ans Detert Oude Weme

Foto van Ans Detert Oude Weme

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Ik zie het als mijn uitdaging om de komende 4 jaar niet te denken in problemen maar te kijken en handelen naar kansen in een sterk veranderende maatschappij. De menselijke maat en het vinden van gezamenlijke antwoorden waarin het menselijk vermogen om eigen keuzes te maken het uitgangspunt is. Een uitgestoken hand als het niet meer op eigen kracht kan. Een hippische gemeente met zo min mogelijk hindernissen.