Ans Detert Oude Weme

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Ans Detert Oude Weme

a.detertoudeweme@tubbergen.nl

Algemeen

Ik zie het als mijn uitdaging om de komende 4 jaar niet te denken in problemen maar te kijken en handelen naar kansen in een sterk veranderende maatschappij. De menselijke maat en het vinden van gezamenlijke antwoorden waarin het menselijk vermogen om eigen keuzes te maken het uitgangspunt is. Een uitgestoken hand als het niet meer op eigen kracht kan. Een hippische gemeente met zo min mogelijk hindernissen.

Nevenfuncties

Beleidsadviseur College Zorg Opleidingen (bezoldigd)

 

Functie historie

2018

  • Onbekend - 29 mrt. 2018 Raadslid, Gemeentebelangen/VVD
  • Onbekend - 29 mrt. 2018 Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Onbekend - 29 mrt. 2018 Commissielid, Commissie Samenleving en Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens